Đăng nhập/Đăng ký Tài khoản và đơn hàng
Danh mục sản phẩm
kingshop.vn
Tủ chống ẩm
Trượt theo khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Tủ chống ẩm Nikatei NC-20C

Giá niêm yết:1.800.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.450.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD030

Giá niêm yết:3.000.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.400.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie DHC040

Giá niêm yết:3.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.500.000 ₫

Tủ chống ẩm Nikatei NC-30S

Giá niêm yết:2.100.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.850.000 ₫

Tủ chống ẩm Nikatei NC-50S

Giá niêm yết:3.400.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.950.000 ₫

Tủ chống ẩm Nikatei NC-80HS

Giá niêm yết:4.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:3.600.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD060

Giá niêm yết:4.590.000 ₫ Giá khuyến mãi:3.900.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD080II

Giá niêm yết:5.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:4.300.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD080

Giá niêm yết:5.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:4.500.000 ₫

Tủ chống ẩm Nikatei NC-100S

Giá niêm yết:5.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:4.650.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD100

Giá niêm yết:5.390.000 ₫ Giá khuyến mãi:5.000.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD120

Giá niêm yết:8.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:7.500.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD200

Giá niêm yết:14.900.000 ₫ Giá khuyến mãi:13.900.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD350

Giá niêm yết:26.900.000 ₫ Giá khuyến mãi:23.500.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie DHC350

Giá niêm yết:27.000.000 ₫ Giá khuyến mãi:25.000.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD400

Giá niêm yết:33.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:29.000.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD500

Giá niêm yết:49.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:43.000.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie DHC800

Giá niêm yết:57.000.000 ₫ Giá khuyến mãi:49.500.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie AD300

Giá niêm yết:57.000.000 ₫ Giá khuyến mãi:49.500.000 ₫

Tủ chống ẩm Fujie DHC1200

Giá niêm yết:67.000.000 ₫ Giá khuyến mãi:59.000.000 ₫
Xem Thêm Sản Phẩm