Đăng nhập/Đăng ký Tài khoản và đơn hàng
Danh mục sản phẩm
kingshop.vn
Máy hút bụi
Trượt theo khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất

Máy hút bụi cầm tay Vacuum Cleaner JK-08

Giá niêm yết:495.000 ₫ Giá khuyến mãi:350.000 ₫

Máy hút bụi cầm tay House Hold JK-8 - Hút và thổi đa năng

Giá niêm yết:650.000 ₫ Giá khuyến mãi:380.000 ₫

Máy hút bụi Legi LG-800VT - Công nghệ Hàn Quốc

Giá niêm yết:690.000 ₫ Giá khuyến mãi:485.000 ₫

Máy hút bụi Magic One MG-901 – Công nghệ Hàn Quốc

Giá niêm yết:650.000 ₫ Giá khuyến mãi:490.000 ₫

Máy hút bụi Legi LG-0088HB-VT - Công nghệ Hàn Quốc

Giá niêm yết:795.000 ₫ Giá khuyến mãi:515.000 ₫

Máy hút bụi Legi LG-0022HB-VT - Công suất 1000W

Giá niêm yết:790.000 ₫ Giá khuyến mãi:580.000 ₫

Máy hút bụi Legi LG-0022-VT - Công nghệ Hàn Quốc

Giá niêm yết:795.000 ₫ Giá khuyến mãi:585.000 ₫

Máy hút bụi Legi LG-999VT - Công nghệ Hàn Quốc

Giá niêm yết:990.000 ₫ Giá khuyến mãi:745.000 ₫

Máy hút bụi Electrolux Z1200 - Công suất 1200W

Giá niêm yết:2.050.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.115.000 ₫

Máy hút bụi Electrolux Z1860 - Công suất 1600W

Giá niêm yết:1.740.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.300.000 ₫

Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG300XN46

Giá niêm yết:2.950.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.315.000 ₫

Máy hút bụi Electrolux ZBA3404 - Công suất 1600W

Giá niêm yết:2.150.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.490.000 ₫

Máy hút bụi Electrolux Z1550 - Công suất 1600W

Giá niêm yết:1.990.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.548.000 ₫

Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CG331RN46 - 1.4L

Giá niêm yết:1.840.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.550.000 ₫

Máy Hút Bụi BlueStone VCB-8035

Giá niêm yết:1.799.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.570.000 ₫

Máy hút bụi Cyclone Tiross TS932 - Công suất 1600W

Giá niêm yết:2.089.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.645.000 ₫

Máy hút bụi công nghiệp Tiross TS9301 - Made in Malaysia

Giá niêm yết:2.450.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.710.000 ₫

Máy hút bụi Bluestone VCB-8037

Giá niêm yết:2.350.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.720.000 ₫

Máy hút bụi công nghiệp Tiross TS930 - Công suất 1600W

Giá niêm yết:2.290.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.745.000 ₫

Máy hút bụi Tiross TS931 - Thương hiệu Ba Lan

Giá niêm yết:2.390.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.750.000 ₫

Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL481BN86 - Công suất 1500W

Giá niêm yết:2.100.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.945.000 ₫

Máy hút bụi Sanyo SC-D33F - Công suất 1400W

Giá niêm yết:2.490.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.975.000 ₫

Máy hút bụi cầm tay Electrolux ZS321 - Công suất 800W

Giá niêm yết:2.290.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.975.000 ₫

Máy hút bụi Panasonic MC-CL431AN46 - Công suất 1600W

Giá niêm yết:2.450.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.030.000 ₫

Máy hút bụi Philips FC8188 - Công suất 1200W

Giá niêm yết:2.390.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.035.000 ₫

Máy hút bụi Tiross TS933 - Công suất 1600W

Giá niêm yết:2.990.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.045.000 ₫

Máy hút bụi Electrolux Z1950 - Công suất 1600W

Giá niêm yết:2.150.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.100.000 ₫

Máy hút bụi Zelmer 323.0 EK

Giá niêm yết:2.274.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.200.000 ₫

Máy hút bụi Bluetone VCB-8055

Giá niêm yết:2.599.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.290.000 ₫

Máy hút bụi công nghiệp FUJIHAIA VC-3563 - 20 Lít

Giá niêm yết:3.290.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.630.000 ₫

Máy hút bụi Hiclean HC15

Giá niêm yết:3.900.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.750.000 ₫

Máy hút bụi Bluestone VCB-8067

Giá niêm yết:3.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.890.000 ₫

Máy hút bụi Panasonic PAHB-MC-CL455KN46

Giá niêm yết:4.900.000 ₫ Giá khuyến mãi:3.050.000 ₫

Máy hút bụi Hiclean HC-301

Giá niêm yết:4.700.000 ₫ Giá khuyến mãi:3.100.000 ₫

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30

Giá niêm yết:3.700.000 ₫ Giá khuyến mãi:3.190.000 ₫

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30P

Giá niêm yết:4.100.000 ₫ Giá khuyến mãi:3.250.000 ₫

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 20/US

Giá niêm yết:3.700.000 ₫ Giá khuyến mãi:3.300.000 ₫

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 40CE

Giá niêm yết:4.050.000 ₫ Giá khuyến mãi:3.800.000 ₫

Máy hút bụi 3 pha Hiclean P2200

Giá niêm yết:6.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:4.250.000 ₫
Xem Thêm Sản Phẩm