Hotline bán hàng: 0918.188.379 12 Đô Đốc Long, P.Tân Quý Q.Tân Phú Làm việc: 08h00 - 19h00 Thứ 2 - Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Sevilla
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Bếp điện Sevilla SV-10D

1.410.000 ₫ 1.880.000 ₫

Bếp từ đơn Sevilla SV-10T

1.410.000 ₫ 1.880.000 ₫

Chậu rửa bát Sevilla SV-7643BT

1.860.000 ₫ 2.480.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Sevilla SV-600SYP

1.980.000 ₫ 3.780.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Sevilla SV-70WR

1.990.000 ₫ 3.880.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Sevilla SV-700SYP

2.180.000 ₫ 3.880.000 ₫

Chậu rửa bát Sevilla SV-8245C

2.240.000 ₫ 2.980.000 ₫

Chậu rửa bát Sevilla SV-8550C

2.240.000 ₫ 2.980.000 ₫

Chậu rửa bát Sevilla SV-8945C

2.240.000 ₫ 2.980.000 ₫

Chậu rửa bát Sevilla SV-8647C

2.240.000 ₫ 2.980.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Sevilla SV-700C

2.400.000 ₫ 4.080.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-272S

2.610.000 ₫ 3.480.000 ₫

Máy hút mùi Sevilla SV-700 SYS

2.910.000 ₫ 3.880.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-373S

2.910.000 ₫ 3.880.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-101

3.170.000 ₫ 5.290.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-818

3.200.000 ₫ 4.530.000 ₫

Máy hút mùi kính cong Sevilla SV-380

3.415.000 ₫ 5.690.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-370

3.415.000 ₫ 5.690.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-720S

3.500.000 ₫ 4.380.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-350

3.590.000 ₫ 5.990.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-386

3.590.000 ₫ 5.990.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-702S

3.600.000 ₫ 4.880.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-201

4.125.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-718

4.190.000 ₫ 6.990.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-728

4.190.000 ₫ 6.990.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-401

4.190.000 ₫ 6.980.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-808

4.245.000 ₫ 7.080.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-818

4.245.000 ₫ 7.080.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-502

4.365.000 ₫ 7.280.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-302

4.365.000 ₫ 7.180.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-570

4.410.000 ₫ 5.880.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-189T

4.417.000 ₫ 5.890.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-703S

4.420.000 ₫ 5.680.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-590

4.450.000 ₫ 5.980.000 ₫

Máy hút mùi Sevilla SV-470

4.490.000 ₫ 5.990.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-527

4.560.000 ₫ 6.080.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-529

4.635.000 ₫ 6.180.000 ₫

Máy hút mùi Sevilla SV-490

4.720.000 ₫ 6.290.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Sevilla SV-738

4.725.000 ₫ 7.880.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-108 Black

5.100.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-108 Red

5.100.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-208 Black

5.100.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-208 Red

5.100.000 ₫ 6.880.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla SV-670

5.150.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-289T

5.170.000 ₫ 6.890.000 ₫

Bếp điện từ Sevilla SV-289TS

5.170.000 ₫ 6.890.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla SV-690

5.310.000 ₫ 7.080.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-73II

5.600.000 ₫ 7.500.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-308

5.700.000 ₫ 7.680.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-T70S

5.780.000 ₫ 10.990.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-228 Black

5.900.000 ₫ 7.880.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-228 Line

5.900.000 ₫ 7.880.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-M99T

6.000.000 ₫ 9.990.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-870

6.130.000 ₫ 9.280.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-209 Caro

6.210.000 ₫ 8.280.000 ₫

Bếp gas âm Sevilla SV-209 Black

6.210.000 ₫ 8.280.000 ₫

Máy hút mùi Sevilla SV-Lexus 70

6.220.000 ₫ 8.290.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-T60S

6.300.000 ₫ 9.990.000 ₫

Máy hút mùi Sevilla SV-Lexus 90

6.370.000 ₫ 8.490.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-90K3

6.590.000 ₫ 10.990.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-TS90

6.590.000 ₫ 10.990.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-890

7.110.000 ₫ 9.480.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla SV-770

7.150.000 ₫ 9.580.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-M100T

7.150.000 ₫ 10.990.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-TK90

7.195.000 ₫ 11.990.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-T80S

7.240.000 ₫ 13.990.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla SV-790

7.250.000 ₫ 9.680.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-M200T

7.290.000 ₫ 13.990.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-802II

7.400.000 ₫ 9.900.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla SV-90T2

7.410.000 ₫ 9.880.000 ₫

Bếp điện từ Sevilla SV-202IH

7.490.000 ₫ 9.990.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-202II

7.490.000 ₫ 9.990.000 ₫

Bếp từ đôi âm kính Sevilla SV-237II

8.390.000 ₫ 11.990.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla SV-90T3

8.890.000 ₫ 11.880.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-70K1

8.925.000 ₫ 14.880.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-T75S

8.990.000 ₫ 11.990.000 ₫

Bếp điện từ Sevilla SV-212IH

9.150.000 ₫ 12.380.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-212II

9.190.000 ₫ 12.380.000 ₫

Lò nướng Sevilla SV-291

9.510.000 ₫ 12.680.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Sevilla SV-900D1

9.595.000 ₫ 15.990.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-T88S

9.950.000 ₫ 16.990.000 ₫

Máy hút mùi ốc đảo Sevilla SV-DL 290

10.190.000 ₫ 16.990.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-T90S

10.380.000 ₫ 19.990.000 ₫

Bếp điện từ đôi Sevilla SV-637 II

10.500.000 ₫ 14.990.000 ₫

Bếp điện từ Sevilla SV-233IH

10.630.000 ₫ 14.389.000 ₫

Bếp điện từ Sevilla SV-213IH

10.650.000 ₫ 14.380.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-M500T

10.720.000 ₫ 19.990.000 ₫

Máy hút mùi Sevilla SV-900 D2

10.790.000 ₫ 17.990.000 ₫

Bếp từ inverter Sevilla SV-M300T

10.890.000 ₫ 16.990.000 ₫

Lò nướng Sevilla SV-292

11.010.000 ₫ 14.680.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-922I

11.773.000 ₫ 15.697.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla SV-90K2

11.850.000 ₫ 15.880.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla SV-3388IS

11.880.000 ₫ 15.880.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla S-90IS1

11.910.000 ₫ 15.880.000 ₫

Máy hút khói khử mùi Sevilla SV-90K1

11.910.000 ₫ 15.880.000 ₫

Bếp hồng ngoại Sevilla SV-902H

11.928.000 ₫ 15.905.000 ₫

Lò nướng Sevilla SV-293

12.510.000 ₫ 16.680.000 ₫

Bếp điện từ Sevilla SV-838IC

12.670.000 ₫ 16.890.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-838II

12.670.000 ₫ 16.890.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-83II

14.550.000 ₫ 19.390.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-813II

14.900.000 ₫ 19.890.000 ₫

Bếp từ Sevilla SV-803II

14.920.000 ₫ 19.800.000 ₫

Bếp điện từ 3 lò Sevilla SV-813IC

14.920.000 ₫ 19.890.000 ₫

Bếp điện từ Sevilla SV-803IC

14.920.000 ₫ 19.890.000 ₫

Bếp điện từ đôi Sevilla SV-93 II

15.380.000 ₫ 21.980.000 ₫
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuât và bảo hành (028)6275 7799
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.

 
 
0918.188.379