Đăng nhập/Đăng ký Tài khoản và đơn hàng
Danh mục sản phẩm
kingshop.vn
Máy hút khói khử mùi Taka
Trượt theo khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất
Sắp Xếp:

Máy hút mùi Taka TK-270W1

3.250.000 ₫ 1.850.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-270W2

2.950.000 ₫ 1.890.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA70E

4.850.000 ₫ 2.980.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1317E

4.500.000 ₫ 2.990.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA70I

4.850.000 ₫ 2.990.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1319E

4.800.000 ₫ 3.050.000 ₫

Máy hút mùi Taka HC70E

4.850.000 ₫ 3.050.000 ₫

Máy hút khói Taka TK-1317I

4.980.000 ₫ 3.150.000 ₫

Máy hút khói Taka TK-1319I

5.200.000 ₫ 3.190.000 ₫

Máy hút mùi Taka H70B

5.980.000 ₫ 3.300.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-170E

5.500.000 ₫ 3.390.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1270M

6.450.000 ₫ 3.690.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1290M

6.550.000 ₫ 3.700.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-190E

5.800.000 ₫ 3.750.000 ₫

Máy hút mùi Taka H90B

6.200.000 ₫ 3.780.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-170EI

6.650.000 ₫ 3.950.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-170M

6.600.000 ₫ 3.960.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-190EI

6.850.000 ₫ 4.100.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-170I

6.200.000 ₫ 4.100.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-190I

6.500.000 ₫ 4.200.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-190P

7.200.000 ₫ 4.390.000 ₫

Máy hút mùi Taka H70A

7.680.000 ₫ 4.600.000 ₫

Máy hút mùi Taka H70C

7.680.000 ₫ 4.635.000 ₫

Máy hút mùi Taka H90A

7.880.000 ₫ 4.800.000 ₫

Máy hút mùi Taka H90C

7.880.000 ₫ 4.830.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA60RC

8.800.000 ₫ 5.260.000 ₫

Máy hút mùi Taka H90IT

8.900.000 ₫ 5.390.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-190LX

10.800.000 ₫ 5.650.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA80RC

9.500.000 ₫ 5.750.000 ₫

Máy hút mùi Taka H90ID

11.800.000 ₫ 7.100.000 ₫

Máy hút mùi Taka HT90B

11.800.000 ₫ 7.180.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-190EC

12.500.000 ₫ 7.690.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-190EC

12.500.000 ₫ 7.690.000 ₫

Máy hút mùi Taka HD19I

13.800.000 ₫ 8.300.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1290LX

14.800.000 ₫ 9.200.000 ₫