Hotline bán hàng: 0918.188.379 12 Đô Đốc Long, P.Tân Quý Q.Tân Phú Làm việc: 08h00 - 19h00 Thứ 2 - Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Điện lạnh Panasonic
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Máy giặt Panasonic NA-F70VS9GRV

3.450.000 ₫ 4.190.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F76VG9HRV

3.650.000 ₫ 4.900.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ158SSV1

3.695.000 ₫ 5.500.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F70VG9HRV

3.740.000 ₫ 4.610.000 ₫

Máy nước nóng Panasonic DH-4NP1VW

3.750.000 ₫ 5.990.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F76VS9GRV

3.780.000 ₫ 4.590.000 ₫

Máy nước nóng Panasonic DH-4NP1VS

4.100.000 ₫ 6.690.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA178VSV1

4.445.000 ₫ 5.900.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PSV1

4.465.000 ₫ 6.390.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA178PSV1

4.790.000 ₫ 5.590.000 ₫

Máy lạnh Panasonic KC9QKH-8 (1.0 HP)

4.800.000 ₫ 9.900.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F85A4HRV

4.890.000 ₫ 5.980.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F80VG9HRV

4.950.000 ₫ 6.390.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA188PSV1

5.150.000 ₫ 5.890.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV

5.370.000 ₫ 6.390.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA178PKV1

5.385.000 ₫ 5.890.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F90VS9DRV

5.400.000 ₫ 5.990.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PKV1

5.419.000 ₫ 6.989.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA228VSV1

5.489.000 ₫ 7.900.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F100A4HRV

5.600.000 ₫ 6.350.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F100A4GRV

5.600.000 ₫ 7.240.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA188PKV1

5.640.000 ₫ 6.190.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL268PSVN

5.750.000 ₫ 7.490.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PTV1

5.880.000 ₫ 6.590.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA188PSVN

5.999.000 ₫ 6.490.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1

6.350.000 ₫ 7.420.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL268PKVN

6.600.000 ₫ 7.999.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH

6.780.000 ₫ 8.890.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL308PSVN

6.935.000 ₫ 8.900.000 ₫

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9VKH-8

6.990.000 ₫ 8.450.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9UKH-8

7.180.000 ₫ 8.980.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL267PKV1

7.190.000 ₫ 7.800.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV

7.270.000 ₫ 8.710.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-135A5WRV

7.300.000 ₫ 8.129.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F115A5WRV

7.380.000 ₫ 8.129.999 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL348PSVN

7.735.000 ₫ 11.340.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL308PKVN

7.900.000 ₫ 8.710.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV289QSV2

7.980.000 ₫ 9.490.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV289XSVN

7.985.000 ₫ 9.890.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL348PKVN

8.135.000 ₫ 9.490.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV289QSVN

8.330.000 ₫ 8.990.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F125A5WRV

8.450.000 ₫ 10.690.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV329QSVN

8.690.000 ₫ 11.412.800 ₫

Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BL340PKVN

8.850.000 ₫ 15.600.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12SKH-8

8.900.000 ₫ 11.000.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QKV2

8.930.000 ₫ 10.290.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12UKH-8

8.940.000 ₫ 11.320.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV289XSV2

9.040.000 ₫ 10.290.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F100V5LRV

9.200.000 ₫ 7.870.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN

9.240.000 ₫ 10.390.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN

9.650.000 ₫ 13.590.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV329QSV2

9.690.000 ₫ 10.990.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8

9.800.000 ₫ 11.490.000 ₫

Tủ mát Panasonic SBC-P350V

9.830.000 ₫ 10.300.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-128VX6LV2

9.950.000 ₫ 15.290.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL389PKVN

9.985.000 ₫ 11.400.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN

10.070.000 ₫ 12.170.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F115V5LRV

10.200.000 ₫ 11.690.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV329XSV2

10.330.000 ₫ 11.890.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-YZ9SKH-8

10.490.000 ₫ 12.915.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F135V5SRV

10.620.000 ₫ 13.690.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BC369XSVN

10.680.000 ₫ 12.890.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL389PSVN

10.770.000 ₫ 12.990.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKVN

10.850.000 ₫ 14.090.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12TKH-8

10.900.000 ₫ 13.300.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV369QSV2

11.000.000 ₫ 12.890.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9UKH-8

11.000.000 ₫ 12.810.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV369XSVN

11.200.000 ₫ 12.690.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-129VG6WV2

11.500.000 ₫ 15.000.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV288GKV2

11.550.000 ₫ 12.590.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BD418GKVN

11.585.000 ₫ 13.790.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-FS14V5SRV

11.685.000 ₫ 14.500.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BD468VSVN

11.770.000 ₫ 14.800.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BC369QKV2

11.780.000 ₫ 13.390.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-Z9TKH-8

11.890.000 ₫ 15.900.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX418VSVN

11.900.000 ₫ 15.650.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12TKH-8

11.985.000 ₫ 14.090.000 ₫

Bàn mát 3 cánh Panasonic SUR-1871FC-E

12.000.000 ₫ 15.000.000 ₫

Bàn mát 3 cánh Panasonic SUR-1861FC-E

12.000.000 ₫ 15.000.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BD468GKVN

12.150.000 ₫ 15.990.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV328GKV2

12.290.000 ₫ 14.090.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-YZ12SKH-8

12.390.000 ₫ 16.200.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX468VSVN

12.430.000 ₫ 19.000.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8

12.450.000 ₫ 19.200.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9UKH-8

12.500.000 ₫ 17.090.000 ₫

Bàn đông 2 cánh Panasonic SUF-1271FC-E

13.000.000 ₫ 18.000.000 ₫

Tủ mát 2 cánh Panasonic SRR-781 FC-E

13.000.000 ₫ 16.000.000 ₫

Tủ mát 2 cánh Panasonic SRR-681FC-E

13.000.000 ₫ 18.000.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX418XSVN

14.100.000 ₫ 14.990.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-Z12TKH-8

14.290.000 ₫ 18.600.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-120VX6LV2

14.450.000 ₫ 18.260.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN

14.450.000 ₫ 23.835.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18UKH-8

14.580.000 ₫ 17.540.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV368GKV2

14.600.000 ₫ 15.690.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18TKH-8

14.650.000 ₫ 17.930.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12UKH-8

14.860.000 ₫ 20.160.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VZ9TKH-8

14.995.000 ₫ 18.900.000 ₫

Bàn đông 2 cánh Panasonic SUF-1571FC-E

15.000.000 ₫ 19.000.000 ₫

Tủ mát 4 cánh Panasonic SRR-1281FC-E

15.000.000 ₫ 19.000.000 ₫

Tủ đông 2 cánh Panasonic SRF-681FC-E

15.000.000 ₫ 19.000.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BX468XSVN

15.300.000 ₫ 2.900.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BY558XSVN

15.480.000 ₫ 19.940.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BY558XSVN

15.480.000 ₫ 19.290.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV368GKVN

15.600.000 ₫ 18.320.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic ND-BL418GKVN

15.700.000 ₫ 19.490.000 ₫

Bàn đông 3 cánh Panasonic SUF-1871FC-E

16.000.000 ₫ 19.000.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18TKH-8

16.480.000 ₫ 20.000.000 ₫

Tủ mát 4 cánh Panasonic SRR-1581FC-E

17.000.000 ₫ 23.000.000 ₫

Tủ mát 6 cánh Panasonic SRR-1881FC-E

17.000.000 ₫ 23.000.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BY608XSVN

17.900.000 ₫ 14.500.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN

17.990.000 ₫ 20.060.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VZ12TKH-8

18.245.000 ₫ 22.000.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18TKH-8

18.880.000 ₫ 22.400.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-S106X1LV2

18.900.000 ₫ 19.100.000 ₫
 1 2  
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuât và bảo hành (028)6275 7799
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.

 
 
0918.188.379