Call: 0918.188.379 - (028)62 75 77 99 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Điện lạnh Panasonic
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U24TKH-8

Liên hệ 30.300.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F70VS9GRV

3.450.000 ₫ 4.190.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F76VG9HRV

3.650.000 ₫ 4.900.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F70VG9HRV

3.740.000 ₫ 4.610.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F76VS9GRV

3.850.000 ₫ 4.590.000 ₫

Máy nước nóng Panasonic DH-4NP1VW

4.100.000 ₫ 5.990.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BJ158SSV1

4.100.000 ₫ 5.500.000 ₫

Máy nước nóng Panasonic DH-4NP1VS

4.400.000 ₫ 6.690.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA178PSV1

4.790.000 ₫ 5.590.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F85A4HRV

4.890.000 ₫ 5.980.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F80VG9HRV

4.950.000 ₫ 6.390.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA188PSV1

5.150.000 ₫ 5.890.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PSV1

5.200.000 ₫ 6.390.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA178VSV1

5.290.000 ₫ 5.900.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F90A4GRV

5.370.000 ₫ 6.390.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F90VS9DRV

5.400.000 ₫ 5.990.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA178PKV1

5.400.000 ₫ 5.890.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA228VSV1

5.489.000 ₫ 7.900.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA188PKV1

5.590.000 ₫ 6.190.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PKV1

5.590.000 ₫ 6.989.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F100A4HRV

5.600.000 ₫ 6.350.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F100A4GRV

5.600.000 ₫ 7.240.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1

5.650.000 ₫ 7.420.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PTV1

5.850.000 ₫ 6.590.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL268PSVN

5.850.000 ₫ 7.490.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BA188PSVN

5.999.000 ₫ 6.490.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL268PKVN

6.600.000 ₫ 7.999.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH

6.780.000 ₫ 8.890.000 ₫

Máy lạnh Panasonic KC9QKH-8 (1.0 HP)

6.850.000 ₫ 7.300.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9UKH-8

7.180.000 ₫ 8.980.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV289QSVN

7.190.000 ₫ 8.990.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL267PKV1

7.250.000 ₫ 7.800.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F90V5LRV

7.270.000 ₫ 8.710.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-135A5WRV

7.300.000 ₫ 8.129.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F115A5WRV

7.380.000 ₫ 8.129.999 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV289XSVN

8.000.000 ₫ 9.890.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL308PKVN

8.100.000 ₫ 8.710.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL348PKVN

8.220.000 ₫ 9.490.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV289QSV2

8.290.000 ₫ 9.490.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL348PSVN

8.350.000 ₫ 11.340.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F125A5WRV

8.450.000 ₫ 10.690.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL308PSVN

8.490.000 ₫ 8.900.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12SKH-8

8.900.000 ₫ 11.000.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12UKH-8

8.940.000 ₫ 11.320.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QKV2

8.980.000 ₫ 10.290.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN

9.020.000 ₫ 11.590.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV289XSV2

9.190.000 ₫ 10.290.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV329QSVN

9.190.000 ₫ 11.412.800 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F100V5LRV

9.200.000 ₫ 7.870.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN

9.490.000 ₫ 10.390.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN

9.690.000 ₫ 12.170.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8

9.800.000 ₫ 11.490.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV329XSV2

9.890.000 ₫ 11.890.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-128VX6LV2

9.950.000 ₫ 15.290.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL389PKVN

9.990.000 ₫ 11.400.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F115V5LRV

10.200.000 ₫ 11.690.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV329QSV2

10.250.000 ₫ 10.990.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12TKH-8

10.387.000 ₫ 13.300.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-YZ9SKH-8

10.490.000 ₫ 12.915.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9UKH-8

10.547.000 ₫ 12.810.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BL389PSVN

10.700.000 ₫ 12.990.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-129VG6WV2

10.890.000 ₫ 15.000.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-F135V5SRV

10.900.000 ₫ 13.690.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKVN

11.000.000 ₫ 14.090.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV369QSV2

11.000.000 ₫ 12.890.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV369XSVN

11.000.000 ₫ 12.690.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BD468VSVN

11.200.000 ₫ 14.800.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BD418GKVN

11.590.000 ₫ 13.790.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV288GKV2

11.700.000 ₫ 12.590.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8

11.800.000 ₫ 12.790.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-Z9TKH-8

11.890.000 ₫ 15.900.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BC369XSVN

11.900.000 ₫ 12.890.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-FS14V5SRV

11.980.000 ₫ 14.500.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12TKH-8

11.985.000 ₫ 14.090.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BC369QKV2

11.990.000 ₫ 13.390.000 ₫

Bàn mát 3 cánh Panasonic SUR-1871FC-E

12.000.000 ₫ 15.000.000 ₫

Bàn mát 3 cánh Panasonic SUR-1861FC-E

12.000.000 ₫ 15.000.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BX468XSVN

12.300.000 ₫ 16.890.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV328GKV2

12.350.000 ₫ 14.090.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-YZ12SKH-8

12.390.000 ₫ 16.200.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX418VSVN

12.500.000 ₫ 15.650.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic 405 lít NR-BD468GKVN

12.650.000 ₫ 15.990.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BV368GKVN

12.890.000 ₫ 15.320.000 ₫

Bàn đông 2 cánh Panasonic SUF-1271FC-E

13.000.000 ₫ 18.000.000 ₫

Tủ mát 2 cánh Panasonic SRR-781 FC-E

13.000.000 ₫ 16.000.000 ₫

Tủ mát 2 cánh Panasonic SRR-681FC-E

13.000.000 ₫ 18.000.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX468VSVN

13.000.000 ₫ 19.000.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18TKH-8

13.850.000 ₫ 17.930.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9UKH-8

13.880.000 ₫ 17.090.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX418XSVN

14.200.000 ₫ 14.990.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-Z12TKH-8

14.290.000 ₫ 18.600.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18UKH-8

14.380.000 ₫ 17.540.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BY608XSVN

14.400.000 ₫ 14.500.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-120VX6LV2

14.450.000 ₫ 18.260.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BV368GKV2

14.500.000 ₫ 15.690.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VZ9TKH-8

14.995.000 ₫ 18.900.000 ₫

Bàn đông 2 cánh Panasonic SUF-1571FC-E

15.000.000 ₫ 19.000.000 ₫

Tủ mát 4 cánh Panasonic SRR-1281FC-E

15.000.000 ₫ 19.000.000 ₫

Tủ đông 2 cánh Panasonic SRF-681FC-E

15.000.000 ₫ 19.000.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN

15.000.000 ₫ 23.835.000 ₫

Tủ lạnh Econavi NR-BY558XSVN

15.500.000 ₫ 19.290.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic ND-BL418GKVN

15.700.000 ₫ 19.490.000 ₫

Bàn đông 3 cánh Panasonic SUF-1871FC-E

16.000.000 ₫ 19.000.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN

16.300.000 ₫ 19.900.000 ₫

Tủ lạnh Panasonic NR-BY558XSVN

16.350.000 ₫ 19.940.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18TKH-8

16.480.000 ₫ 20.000.000 ₫

Tủ mát 4 cánh Panasonic SRR-1581FC-E

17.000.000 ₫ 23.000.000 ₫

Tủ mát 6 cánh Panasonic SRR-1881FC-E

17.000.000 ₫ 23.000.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12UKH-8

17.350.000 ₫ 20.160.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18TKH-8

17.880.000 ₫ 22.400.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VZ12TKH-8

18.245.000 ₫ 22.000.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-S106X1LV2

18.900.000 ₫ 19.100.000 ₫

Máy giặt Panasonic NA-S106G1WV2

18.900.000 ₫ 21.200.000 ₫

Tủ đông 6 cánh Panasonic SRF-1881FC-E

19.000.000 ₫ 23.000.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-Z18TKH-8

19.000.000 ₫ 27.300.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-YZ18SKH-8

19.195.000 ₫ 30.000.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU18UKH-8

19.345.000 ₫ 23.600.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24TKH-8

19.735.000 ₫ 25.289.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24UKH-8

20.440.000 ₫ 24.690.000 ₫

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU24TKH-8

22.380.000 ₫ 27.300.000 ₫

Tủ lạnh 3 cánh Panasonic NR-CY558GSVN

23.200.000 ₫ 24.400.000 ₫
 1 2  
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi 0916.151.979 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.

 
 
0918.188.379