Đăng nhập/Đăng ký Tài khoản và đơn hàng
Danh mục sản phẩm
kingshop.vn
Máy lạnh
Trượt theo khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Máy lạnh Alpha AC-092CS/CU

Giá niêm yết:5.900.000 ₫ Giá khuyến mãi:5.350.000 ₫

Máy điều hòa không khí Alpha AC-09CS

Giá niêm yết:7.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:5.590.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura SK Plus-(H)092 1HP

Giá niêm yết:7.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:5.600.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura SK-(H)092 1HP

Giá niêm yết:7.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:5.600.000 ₫

Máy lạnh Alpha AC-12CS/CU

Giá niêm yết:7.900.000 ₫ Giá khuyến mãi:6.490.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura SK-(H)120 1.5HP

Giá niêm yết:9.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:7.000.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura Inverter APS/APO-(H)120 1.5HP

Giá niêm yết:12.150.000 ₫ Giá khuyến mãi:7.100.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura SK Plus-(H)120 1.5HP

Giá niêm yết:9.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:7.100.000 ₫

Máy điều hòa không khí Alpha AC-12CS

Giá niêm yết:8.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:7.250.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura Inverter APS/APO-(H)092 1HP

Giá niêm yết:10.050.000 ₫ Giá khuyến mãi:9.500.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura Inverter APS/APO-(H)180 2HP

Giá niêm yết:12.000.000 ₫ Giá khuyến mãi:9.700.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura SK-(H)180 2HP

Giá niêm yết:13.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:10.000.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura SK-(H)240 2.5HP

Giá niêm yết:19.000.000 ₫ Giá khuyến mãi:13.000.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura Inverter APS/APO-(H)240 2.5HP

Giá niêm yết:16.000.000 ₫ Giá khuyến mãi:13.100.000 ₫

Máy điều hòa Sumikura SK-(H)280 3HP

Giá niêm yết:21.000.000 ₫ Giá khuyến mãi:15.100.000 ₫
Xem Thêm Sản Phẩm