Đăng nhập/Đăng ký Tài khoản và đơn hàng
Danh mục sản phẩm
kingshop.vn
Máy chấm công
Trượt theo khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất

Thẻ giấy chấm công TR-7700

Giá niêm yết:130.000 ₫ Giá khuyến mãi:70.000 ₫

Cọc thẻ giấy chấm công cho model TR-7800

Giá niêm yết:130.000 ₫ Giá khuyến mãi:90.000 ₫

Giá để thẻ chấm công RP-26

Giá niêm yết:315.000 ₫ Giá khuyến mãi:290.000 ₫

Giá để thẻ RP-50

Giá niêm yết:390.000 ₫ Giá khuyến mãi:320.000 ₫

Máy chấm công Wise Eye WSE-268 – Thương hiệu Malaysia

Giá niêm yết:3.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.000.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-61D

Giá niêm yết:2.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.020.000 ₫

Máy chấm công vân tay Silicon FTA-5000T + ID

Giá niêm yết:3.970.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.122.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700

Giá niêm yết:2.948.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.160.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800

Giá niêm yết:3.050.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.180.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-7500A

Giá niêm yết:2.600.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.180.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-7500D

Giá niêm yết:2.600.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.180.000 ₫

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Ronald Jack RJ550

Giá niêm yết:3.350.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.280.000 ₫

Máy chấm công Ronald Jack DG-600 - Công nghệ mới 2015

Giá niêm yết:2.990.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.290.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600D

Giá niêm yết:2.600.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.290.000 ₫

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Ronald Jack RJ 500

Giá niêm yết:3.868.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.290.000 ₫

Máy chấm công vân tay Silicon FTA-T2

Giá niêm yết:3.990.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.320.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600A

Giá niêm yết:2.600.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.390.000 ₫

Máy chấm công bằng vân tay Ronald Jack X-88

Giá niêm yết:2.800.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.400.000 ₫

Máy chấm công vân tay Silicon TA-2200

Giá niêm yết:2.850.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.400.000 ₫

Máy chấm công vân tay Hitech X628C

Giá niêm yết:2.564.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.430.000 ₫

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG-600ID

Giá niêm yết:3.900.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.430.000 ₫

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ-550A

Giá niêm yết:3.590.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.450.000 ₫

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng kiểm soát cửa Ronald...

Giá niêm yết:3.250.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.500.000 ₫

Máy chấm công vân tay Silicon TA2200

Giá niêm yết:3.255.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.500.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-2200A

Giá niêm yết:3.100.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.530.000 ₫

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG600BID

Giá niêm yết:4.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.530.000 ₫

Máy chấm công vân tay Silicon TA-2300

Giá niêm yết:3.690.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.550.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-2200N

Giá niêm yết:3.100.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.610.000 ₫

Máy chấm công thẻ cảm ứng Ronald Jack SC-103

Giá niêm yết:3.850.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.650.000 ₫

Máy chấm công vân tay Silicon NS-2350E

Giá niêm yết:3.100.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.650.000 ₫

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2800A

Giá niêm yết:3.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.650.000 ₫

Máy chấm công thẻ cảm ứng Ronald Jack SC-403

Giá niêm yết:5.275.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.690.000 ₫

Máy chấm công Ronald Jack X628-C – Thương hiệu Malaysia

Giá niêm yết:3.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.700.000 ₫

Máy chấm công vân tay Silicon FTA - QC

Giá niêm yết:3.928.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.730.000 ₫

Máy chấm công Wise Eye WSE-808 – Thương hiệu Malaysia

Giá niêm yết:3.500.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.750.000 ₫

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Silicon TA-2300+RFID

Giá niêm yết:3.390.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.750.000 ₫

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng Wise Eye WSE 300

Giá niêm yết:3.200.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.800.000 ₫

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng Ronald Jack 4000TID-C

Giá niêm yết:3.900.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.800.000 ₫

Máy chấm công vân tay Silicon FTA-3000T-C

Giá niêm yết:3.886.000 ₫ Giá khuyến mãi:2.840.000 ₫
Xem Thêm Sản Phẩm