Đăng nhập/Đăng ký Tài khoản và đơn hàng
0
Danh mục sản phẩm
kingshop.vn kingshop.vn
Nồi cơm điện
Trượt theo khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất

Phiên chợ: "Nồi cơm điện" online năm 2016

Supor, Sharp, Panasonic, Kim Cương

Sắp Xếp:

Nồi cơm điện Kim Cương KC-0.3LR - Nắp rời 0.3 lít

Giá niêm yết:250.000 ₫ Giá khuyến mãi:175.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương nắp rời KC-0.6LR - Dung tích 0.6L

Giá niêm yết:290.000 ₫ Giá khuyến mãi:190.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương nắp rời 0.8L - Dung tích 0.8L

Giá niêm yết:285.000 ₫ Giá khuyến mãi:205.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương nắp rời 1.2LR - Dung tích 1.2L

Giá niêm yết:295.000 ₫ Giá khuyến mãi:235.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Kim Cương 1.0LG 1.0 lít – Thương...

Giá niêm yết:320.000 ₫ Giá khuyến mãi:255.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương nắp rời 1.8LR - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:355.000 ₫ Giá khuyến mãi:265.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Kim Cương 1.2LGĐ 1,2 lít –...

Giá niêm yết:390.000 ₫ Giá khuyến mãi:275.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương nắp gài 1.2LG - Dung tích 1.2L

Giá niêm yết:390.000 ₫ Giá khuyến mãi:275.000 ₫

Nồi cơm điện Honey's HO301-M06D - Dung tích 0.6L

Giá niêm yết:395.000 ₫ Giá khuyến mãi:287.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Kim Cương 1.5LG - 1.5 lít thương...

Giá niêm yết:350.000 ₫ Giá khuyến mãi:295.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương KC-2.2LR - Dung tích 2.2 lít

Giá niêm yết:490.000 ₫ Giá khuyến mãi:300.000 ₫

Nồi cơm điện Bigsun BR-12 - Thương hiệu Việt

Giá niêm yết:379.000 ₫ Giá khuyến mãi:315.000 ₫

Nồi cơm điện Goldsun ARC-G12AB2

Giá niêm yết:415.000 ₫ Giá khuyến mãi:315.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Kim Cương 1.8LGĐ 1,8 lít –...

Giá niêm yết:450.000 ₫ Giá khuyến mãi:325.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Kim Cương 1.8LG 1,8 lít – Thương...

Giá niêm yết:490.000 ₫ Giá khuyến mãi:325.000 ₫

Nồi cơm điện Goldsun ARC-G12DS

Giá niêm yết:430.000 ₫ Giá khuyến mãi:325.000 ₫

Nồi cơm điện nắp rời Goldsun ARC-G12C1(S) - Dung tích 1.2L

Giá niêm yết:439.000 ₫ Giá khuyến mãi:339.000 ₫

Nồi cơm điện nắp rời Caribbean CRC-110D - Dung tích 1L

Giá niêm yết:450.000 ₫ Giá khuyến mãi:345.000 ₫

Nồi cơm mini Korean C2A

Giá niêm yết:350.000 ₫ Giá khuyến mãi:348.000 ₫

Nồi cơm điện Bigsun BR-18D(S) - Thương hiệu Việt

Giá niêm yết:465.000 ₫ Giá khuyến mãi:355.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Kim Cương 2.2LG 2,2 lít – Thương...

Giá niêm yết:500.000 ₫ Giá khuyến mãi:365.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương nắp rời 2.8L - Dung tích 2.8L

Giá niêm yết:420.000 ₫ Giá khuyến mãi:369.000 ₫

Nồi cơm điện nắp rời Goldsun ARC-G18CP1 - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:459.000 ₫ Giá khuyến mãi:370.000 ₫

Nồi cơm điện Taka TK-RC12AT - Dung tích 1.2L

Giá niêm yết:450.000 ₫ Giá khuyến mãi:375.000 ₫

Nồi cơm điện Goldsun ARC-G18PA1 - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:573.000 ₫ Giá khuyến mãi:385.000 ₫

Nồi cơm điện Goldsun ARC-G18BS - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:450.000 ₫ Giá khuyến mãi:389.000 ₫

Nồi cơm điện Bigsun BR-218 - Thương hiệu Việt

Giá niêm yết:500.000 ₫ Giá khuyến mãi:395.000 ₫

Nồi cơm điện Goldsun ARC-G18CM - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:520.000 ₫ Giá khuyến mãi:395.000 ₫

Nồi cơm điện nắp rời Caribbean CRC-184D - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:500.000 ₫ Giá khuyến mãi:395.000 ₫

Nồi cơm điện Bigsun BR-18D(Y) - Thương hiệu Việt

Giá niêm yết:489.000 ₫ Giá khuyến mãi:399.000 ₫

Nồi cơm điện Taka TK-RC18BD - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:550.000 ₫ Giá khuyến mãi:410.000 ₫

Nồi cơm điện Taka TK-RC18CG - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:495.000 ₫ Giá khuyến mãi:410.000 ₫

Nồi cơm điện Midea CM-10SD - Lòng nồi chống dính

Giá niêm yết:790.000 ₫ Giá khuyến mãi:415.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Caribbean CRC-182 - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:600.000 ₫ Giá khuyến mãi:435.000 ₫

Nồi cơm điện Goldsun ARC-G18TG - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:600.000 ₫ Giá khuyến mãi:440.000 ₫

Nồi cơm điện nắp rời Goldsun ARC-G28CP1 - Dung tích 2.8L

Giá niêm yết:550.000 ₫ Giá khuyến mãi:440.000 ₫

Nồi cơm điện nắp rời Goldsun ARC-G22T2 - Dung tích 2.2L

Giá niêm yết:520.000 ₫ Giá khuyến mãi:440.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-311V - Dung tích 1.1L

Giá niêm yết:665.000 ₫ Giá khuyến mãi:445.000 ₫

Nồi cơm điện Goldsun GPA180P

Giá niêm yết:490.000 ₫ Giá khuyến mãi:445.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-218V - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:710.000 ₫ Giá khuyến mãi:447.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-206V - Dung tích 0.5L

Giá niêm yết:650.000 ₫ Giá khuyến mãi:465.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-N218V dung tích 1.8L

Giá niêm yết:550.000 ₫ Giá khuyến mãi:470.000 ₫

Nồi cơm điện Taka TKE610

Giá niêm yết:590.000 ₫ Giá khuyến mãi:472.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-219V - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:750.000 ₫ Giá khuyến mãi:475.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-211V - Thương hiệu Nhật Bản

Giá niêm yết:695.000 ₫ Giá khuyến mãi:478.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-215V - Dung tích 1.5L

Giá niêm yết:650.000 ₫ Giá khuyến mãi:480.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Caribbean CRC-181 - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:670.000 ₫ Giá khuyến mãi:485.000 ₫

Nồi cơm điện nắp rời Argo ARC-18OS - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:590.000 ₫ Giá khuyến mãi:490.000 ₫

Nồi cơm điện Legend LE-318

Giá niêm yết:675.000 ₫ Giá khuyến mãi:490.000 ₫

Nồi cơm điện Legend LE-418

Giá niêm yết:730.000 ₫ Giá khuyến mãi:495.000 ₫

Nồi cơm điện Argo ARC-18F - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:695.000 ₫ Giá khuyến mãi:505.000 ₫

Nồi cơm điện Taka TKE606

Giá niêm yết:660.000 ₫ Giá khuyến mãi:528.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-317V - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:720.000 ₫ Giá khuyến mãi:530.000 ₫

Nồi cơm điện Supor CFXB30YB7B-50 - Dung tích 1L

Giá niêm yết:650.000 ₫ Giá khuyến mãi:545.000 ₫

Nồi cơm điện ME CFXB40B

Giá niêm yết:700.000 ₫ Giá khuyến mãi:545.000 ₫

Nồi cơm điện Hayasa HA-1.8L

Giá niêm yết:690.000 ₫ Giá khuyến mãi:580.000 ₫

Nồi cơm nắp gài Supor CFXB50YA5C-70 1.8 lít - Thương hiệu...

Giá niêm yết:840.000 ₫ Giá khuyến mãi:585.000 ₫

Nồi cơm điện Taka TK-RC18AS

Giá niêm yết:680.000 ₫ Giá khuyến mãi:585.000 ₫

Nồi cơm điện Happy Cook HC-180B - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:835.000 ₫ Giá khuyến mãi:585.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-222V - Thương hiệu Nhật Bản

Giá niêm yết:890.000 ₫ Giá khuyến mãi:588.000 ₫

Nồi cơm điện Bigsun BR-28 - Thương hiệu Việt

Giá niêm yết:690.000 ₫ Giá khuyến mãi:590.000 ₫

Nồi cơm điện Supor CFXB50YB7-70 1.8 lít - Lòng nồi Oxy hóa...

Giá niêm yết:795.000 ₫ Giá khuyến mãi:590.000 ₫

Nồi cơm điện Bigsun BR-318M - Thương hiệu Việt

Giá niêm yết:680.000 ₫ Giá khuyến mãi:595.000 ₫

Nồi cơm điện Argo ARC-18G - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:785.000 ₫ Giá khuyến mãi:599.000 ₫

Nồi cơm điện Taka RC18C

Giá niêm yết:765.000 ₫ Giá khuyến mãi:612.000 ₫

Nồi cơm điện Philips HD3017

Giá niêm yết:900.000 ₫ Giá khuyến mãi:620.000 ₫

Nồi cơm điện Bluestone RCB-5511

Giá niêm yết:699.000 ₫ Giá khuyến mãi:625.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-11EV - Thương hiệu Nhật Bản

Giá niêm yết:790.000 ₫ Giá khuyến mãi:628.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-Q18V - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:850.000 ₫ Giá khuyến mãi:639.000 ₫

Nồi cơm nắp gài công nghệ 3D Goldsun ARC-150GP

Giá niêm yết:750.000 ₫ Giá khuyến mãi:640.000 ₫

Nồi cơm điện Happy Cook HC-180 - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:795.000 ₫ Giá khuyến mãi:665.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài OSAKA RC518B - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:780.000 ₫ Giá khuyến mãi:675.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài OSAKA RC518D - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:775.000 ₫ Giá khuyến mãi:675.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Midea MR-CM10NB - Dung tích 1 lít

Giá niêm yết:840.000 ₫ Giá khuyến mãi:675.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-1802V - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:785.000 ₫ Giá khuyến mãi:682.000 ₫

Nồi cơm điện Happy Cook HC-180A - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:895.000 ₫ Giá khuyến mãi:685.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài OSAKA RC518DS

Giá niêm yết:850.000 ₫ Giá khuyến mãi:685.000 ₫

Nồi cơm điện Taka TKE618

Giá niêm yết:890.000 ₫ Giá khuyến mãi:690.000 ₫

Nồi cơm điện Honey's HO704-M10 - Công suất 500W

Giá niêm yết:900.000 ₫ Giá khuyến mãi:690.000 ₫

Nồi cơm điện Korea King KRC - 1800S

Giá niêm yết:899.000 ₫ Giá khuyến mãi:695.000 ₫

Nồi cơm điện tự động nắp gài OSAKA RC518TS

Giá niêm yết:990.000 ₫ Giá khuyến mãi:700.000 ₫

Nồi cơm điện Supor CFXB30YB4B-50 - Dung tích 1L

Giá niêm yết:980.000 ₫ Giá khuyến mãi:715.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài Midea CM-10SS - Dung tích 1 lít

Giá niêm yết:850.000 ₫ Giá khuyến mãi:720.000 ₫

Nồi cơm điện Bigsun BR-42 - Thương hiệu Việt

Giá niêm yết:915.000 ₫ Giá khuyến mãi:725.000 ₫

Nồi cơm điện Bluestone RCB-5516

Giá niêm yết:789.000 ₫ Giá khuyến mãi:730.000 ₫

Nồi cơm điện chống dính Tiross TS990 - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:850.000 ₫ Giá khuyến mãi:745.000 ₫

Nồi cơm điện Magic One MG-202 - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:850.000 ₫ Giá khuyến mãi:745.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-11ETV - Thương hiệu Nhật Bản

Giá niêm yết:990.000 ₫ Giá khuyến mãi:765.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-19EV - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:840.000 ₫ Giá khuyến mãi:775.000 ₫

Nồi cơm điện Panasonic SR-TEJ18 1.8 lít

Giá niêm yết:1.450.000 ₫ Giá khuyến mãi:775.000 ₫

Nồi cơm điện Tiross TS992 - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:990.000 ₫ Giá khuyến mãi:780.000 ₫

Nồi cơm điện Taka RC18B2

Giá niêm yết:980.000 ₫ Giá khuyến mãi:784.000 ₫

Nồi cơm điện Taka RC18B1

Giá niêm yết:980.000 ₫ Giá khuyến mãi:784.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-18ETV - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:1.390.000 ₫ Giá khuyến mãi:785.000 ₫

Nồi cơm điện nắp gài công nghệ 3D Goldsun ARC-180GD -...

Giá niêm yết:990.000 ₫ Giá khuyến mãi:790.000 ₫

Nồi cơm điện Taka TK-RC28AS - Dung tích 2.8L

Giá niêm yết:990.000 ₫ Giá khuyến mãi:792.000 ₫

Nồi cơm điện Taka RC18A2

Giá niêm yết:990.000 ₫ Giá khuyến mãi:792.000 ₫

Nồi cơm điện Taka RC18A1

Giá niêm yết:990.000 ₫ Giá khuyến mãi:792.000 ₫

Nồi cơm điện Taka TK-RC28AS

Giá niêm yết:990.000 ₫ Giá khuyến mãi:792.000 ₫

Nồi cơm điện Bluestone RCB- 5565F

Giá niêm yết:999.000 ₫ Giá khuyến mãi:795.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-328V - Dung tích 2.8L

Giá niêm yết:999.000 ₫ Giá khuyến mãi:820.000 ₫

Nồi cơm điện Bluestone RCB-5518

Giá niêm yết:889.000 ₫ Giá khuyến mãi:820.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương nắp rời 3.6L - Dung tích 3.6L

Giá niêm yết:960.000 ₫ Giá khuyến mãi:820.000 ₫

Nồi cơm điện Happy Cook HC-200 - Dung tích 2L

Giá niêm yết:945.000 ₫ Giá khuyến mãi:835.000 ₫

Nồi cơm điện quai xách công nghệ 3D Goldsun ARC-181XD -...

Giá niêm yết:1.010.000 ₫ Giá khuyến mãi:845.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-192ETV - Thương hiệu Nhật Bản

Giá niêm yết:1.195.000 ₫ Giá khuyến mãi:858.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-23EV - Thương hiệu Nhật Bản

Giá niêm yết:1.160.000 ₫ Giá khuyến mãi:865.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-182ETV - Thương hiệu Nhật Bản

Giá niêm yết:1.095.000 ₫ Giá khuyến mãi:865.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-181ETV - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:1.150.000 ₫ Giá khuyến mãi:865.000 ₫

Nồi cơm điện Happy Cook HC-300 - Dung tích 3L

Giá niêm yết:995.000 ₫ Giá khuyến mãi:885.000 ₫

Nồi cơm điện Panasonic SR-TEJ10 1.0 Lít

Giá niêm yết:1.280.000 ₫ Giá khuyến mãi:890.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-18ETV-RP - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:1.135.000 ₫ Giá khuyến mãi:900.000 ₫

Nồi cơm điện tử Supor CFXB50FD11VN-75 - Thương hiệu Pháp

Giá niêm yết:1.288.000 ₫ Giá khuyến mãi:915.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương nắp rời 4.2L - Dung tích 4.2L

Giá niêm yết:950.000 ₫ Giá khuyến mãi:925.000 ₫

Nồi cơm điện tử Supor CFXB30FC11E-60 - Thương hiệu Pháp

Giá niêm yết:1.309.000 ₫ Giá khuyến mãi:939.000 ₫

Nồi cơm điện tử Philips HD4513

Giá niêm yết:1.490.000 ₫ Giá khuyến mãi:970.000 ₫

Nồi cơm điện Kim Cương nắp rời 5.6LR - Dung tích 5.6L

Giá niêm yết:1.190.000 ₫ Giá khuyến mãi:990.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-191ETV-SB - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:1.450.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.010.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-R18STV-RL - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:1.250.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.010.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-748V – Thương hiệu Nhật Bản

Giá niêm yết:1.390.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.070.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KSH-740V - Dung tích 3.8L

Giá niêm yết:1.290.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.070.000 ₫

Nồi cơm điện Supor CFXB50YB8VN - 70 - Dung tích 2L

Giá niêm yết:1.300.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.090.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-1800T - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:1.380.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.095.000 ₫

Nồi cơm điện tử Philips HD3060

Giá niêm yết:1.950.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.102.000 ₫

Nối cơm điện tử Bluestone RCB-5908

Giá niêm yết:1.199.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.130.000 ₫

Nồi cơm điện Panasonic SR-TR184

Giá niêm yết:1.350.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.145.000 ₫

Nồi cơm điện tử Sanaky SNK-18DT - Dung tích 1.8L

Giá niêm yết:1.590.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.179.000 ₫

Nồi cơm điện Panasonic SR-MEV18LRA - 1.8 Lít

Giá niêm yết:2.590.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.189.000 ₫

Nồi cơm điện Sharp KS-R23STV 2.2L

Giá niêm yết:2.100.000 ₫ Giá khuyến mãi:1.250.000 ₫
 1 2  
KINGSHOP.VN - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM DÀNH CHO BẠN!

KingShop.vn là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Tại KingShop.vn bạn có thể mua bếp gas giá rẻ, đồ điện tử giá rẻ, cũng như các loại mặt hàng khác với rất nhiều các chương trình khuyến mãi hàng tháng. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm mua hàng online thỏa thích mà KingShop.vn mang lại chỉ với 1 click chuột. Dù bạn là một nhà quản lý bận rộn với công việc hay là người nội trợ với danh sách dài việc phải làm, chắc chắn bạn cũng sẽ yêu thích trải nghiệm mua hàng tại KingShop.vn - mua hàng trực tuyến dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và tiết kiệm thời gian.

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

 

Chat với chúng tôi