Call: 0918.188.379 - (028)62 75 77 99 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Teka
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Máy hút mùi Taka HC270B

1.600.000 ₫ 2.700.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Teka CNL1-2002

1.600.000 ₫ 5.819.000 ₫

Vòi rửa bát Teka MTP 913

1.790.000 ₫ 2.629.000 ₫

Chậu rửa bát Teka BE 39x18

1.800.000 ₫ 2.629.000 ₫

Vòi rửa Teka MF2 Forum

1.810.000 ₫ 2.849.000 ₫

Chậu rửa bát Teka Stylo 1B 1D

2.290.000 ₫ 3.390.000 ₫

Chậu rửa bát Teka Universo 79 1B 1D

2.500.000 ₫ 3.245.000 ₫

Chậu rửa bát Teka CENTROVAL 1B

2.569.000 ₫ 2.959.000 ₫

Vòi rửa bát Teka ARES

2.599.000 ₫ 4.059.000 ₫

Máy hút mùi Teka GHF 55

2.600.000 ₫ 5.049.000 ₫

Máy hút mùi cổ điển Teka C-620

2.737.000 ₫ 4.300.000 ₫

Chậu rửa Teka BE 42.46 D

2.799.000 ₫ 3.399.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DEP-60

2.860.000 ₫ 5.500.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Teka TL1-62

2.895.000 ₫ 4.300.000 ₫

Máy hút mùi cổ điển Teka C-920

2.899.000 ₫ 4.899.000 ₫

Máy hút mùi Teka C-710 S/S

2.988.000 ₫ 5.379.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DEP-70

3.197.000 ₫ 6.200.000 ₫

Chậu rửa bát Teka Stylo 2B

3.500.000 ₫ 4.499.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Teka TL1-92

3.850.000 ₫ 5.800.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DEP-90

3.940.000 ₫ 7.300.000 ₫

Vòi rửa bát Teka MB2 pull out

3.990.000 ₫ 5.489.000 ₫

Vòi rửa bát Teka MC 10 PLUS

3.990.000 ₫ 6.149.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DJ-950

4.100.000 ₫ 10.400.000 ₫

Máy hút mùi Teka TL 6420 S/STEEL

4.109.000 ₫ 5.489.000 ₫

Chậu rửa Teka STYLO 2B 1D

4.120.000 ₫ 6.589.000 ₫

Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 2B 1D

4.150.000 ₫ 5.599.000 ₫

Máy hút mùi TeKa TL7420S

4.200.000 ₫ 5.709.000 ₫

Máy hút mùi Teka DBB 60

4.290.000 ₫ 5.929.000 ₫

Chậu rửa TeKa BE LINEA R15 50.40

4.359.000 ₫ 6.369.000 ₫

Máy hút mùi Teka C-9420 S/STEEL

4.381.000 ₫ 6.259.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DBB-70

4.500.000 ₫ 6.589.000 ₫

Vòi rửa Teka AUK 913 MB

4.590.000 ₫ 6.149.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Teka CNL-3000

4.700.000 ₫ 7.200.000 ₫

Máy hút mùi Teka TL 9310 S/S

4.710.000 ₫ 6.039.000 ₫

Bếp điện từ Teka VM 30 2P

4.800.000 ₫ 6.050.000 ₫

Chậu rửa bát Teka Classic 860.500.2B

4.850.000 ₫ 7.315.000 ₫

Vòi rửa Teka Kobe

4.990.000 ₫ 6.919.000 ₫

Máy hút mùi Teka CNL 6400 S/STEEL

4.990.000 ₫ 7.359.000 ₫

Vòi rửa bát Teka FRAME

5.190.000 ₫ 6.699.000 ₫

Máy hút mùi ống khói Teka DJE-70

5.200.000 ₫ 8.900.000 ₫

Chậu rửa bát Teka BE 2B 785

5.348.000 ₫ 8.239.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DBB-90

5.350.000 ₫ 6.690.000 ₫

Chậu rửa Teka CLASSIC 1160.500.2B.1D

5.850.000 ₫ 8.195.000 ₫

Vòi rửa bát Teka Formentera 997

5.899.000 ₫ 8.250.000 ₫

Chậu rửa bát Teka Angular 2B

5.950.000 ₫ 7.645.000 ₫

Vòi rửa bát Teka CUADRO

5.990.000 ₫ 8.129.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DJ-750

6.390.000 ₫ 9.200.000 ₫

Chậu rửa bát Teka Stage 2B

6.500.000 ₫ 8.349.000 ₫

Máy hút mùi Teka CNL 6815 PLUS S/STEEL

6.635.000 ₫ 9.779.000 ₫

Chậu rửa Teka PREMIUM 2B 80

6.790.000 ₫ 8.459.000 ₫

Vòi rửa bát Teka KOBE PRO

6.999.000 ₫ 9.889.000 ₫

Chậu rửa bát Teka CLASSIC 2½B

7.100.000 ₫ 8.635.000 ₫

Máy hút mùi ống khói Teka DH-90

7.150.000 ₫ 9.400.000 ₫

Chậu rửa Teka CLASSIC 2 1/2B 1D

7.300.000 ₫ 9.790.000 ₫

Bếp gas âm Teka EX-60.1 3G AI AL DR CI

7.400.000 ₫ 10.549.000 ₫

Chậu rửa bát Teka PREMIUM 2B 1D

7.450.000 ₫ 10.549.000 ₫

Chậu rửa âm Teka BE 2B 845

7.459.000 ₫ 8.679.000 ₫

Vòi rửa bát Teka ICON

7.499.000 ₫ 9.449.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka NC-780

7.500.000 ₫ 12.859.000 ₫

Máy hút mùi Teka CNL1 9000

7.500.000 ₫ 9.999.000 ₫

Chậu rửa bát Teka LINEA R15 2B 740

7.550.000 ₫ 9.449.000 ₫

Máy hút mùi ốc đảo Teka DJE-90

7.590.000 ₫ 10.800.000 ₫

Bếp gas âmTeka EW 60 4G AI AL CI

7.600.000 ₫ 10.390.000 ₫

Vòi rửa bát Teka INX 914

7.637.900 ₫ 8.569.000 ₫

Vòi rửa bát Teka Elan/MW

7.990.000 ₫ 9.009.000 ₫

Bếp điện Teka VT CM

8.500.000 ₫ 10.989.000 ₫

Vòi rửa bát Teka MY 202

8.590.000 ₫ 11.429.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DG-780

8.619.000 ₫ 11.200.000 ₫

Máy hút mùi Teka CNL 9815 PLUS S/STEEL

8.657.000 ₫ 11.099.000 ₫

Vòi rửa bát Teka OS 201

8.689.000 ₫ 10.879.000 ₫

Vòi rửa bát Teka INX 983

8.690.000 ₫ 10.659.000 ₫

Bếp điện Teka TRX 645

9.000.000 ₫ 12.100.000 ₫

Bếp điện Domino Teka VT-TC 2P.1

9.100.000 ₫ 9.700.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DG-980

9.399.000 ₫ 10.260.000 ₫

Bếp điện Vitroceramic Teka TB-600

9.500.000 ₫ 10.300.000 ₫

Bếp điện Teka VTCM(600.510)

9.600.000 ₫ 11.200.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka NC-980

9.800.000 ₫ 12.500.000 ₫

Máy hút mùi Teka DG3 90

9.900.000 ₫ 13.189.000 ₫

Lò nướng điện âm Teka HBB-605

9.970.000 ₫ 15.000.000 ₫

Bếp điện từ Teka TR 6320

10.000.000 ₫ 14.399.000 ₫

Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

10.150.000 ₫ 15.719.000 ₫

Máy rửa bát Mini Teka LP2140

10.200.000 ₫ 13.299.000 ₫

Bếp điện Teka TR631

10.700.000 ₫ 12.240.000 ₫

Lò nướng Teka HS-720

11.245.000 ₫ 17.699.000 ₫

Bếp điện Teka TR-620

11.390.000 ₫ 15.290.000 ₫

Máy hút mùi ống khói Teka DHX-70P

11.480.000 ₫ 21.000.000 ₫

Bếp điện Teka TR 641.2

11.500.000 ₫ 15.290.000 ₫

Bếp điện Teka TR 6420

11.500.000 ₫ 15.290.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DH-985T

11.590.000 ₫ 14.990.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DS-90

11.700.000 ₫ 19.800.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DPL-90 ihood

12.295.000 ₫ 28.000.000 ₫

Bếp hồng ngoại Teka TR-640

12.300.000 ₫ 16.599.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DS-70

12.350.000 ₫ 18.000.000 ₫

Máy hâm nóng chén đĩa Teka CP15GS

12.500.000 ₫ 15.829.000 ₫

Bếp điện từ Domino Teka HOB IRF 3200

12.518.000 ₫ 16.200.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DH-785T

12.700.000 ₫ 15.500.000 ₫

Bếp từ Teka IZ-7210

12.800.000 ₫ 19.899.000 ₫

Bếp điện Teka TR 735AB

12.900.000 ₫ 17.300.000 ₫

Chậu rửa Teka UNIVERSO 90 GT VOLCANO

12.979.000 ₫ 15.389.000 ₫

Chậu rửa Teka ZENIT R15 2B 1D RHD

13.100.000 ₫ 17.699.000 ₫

Bếp gas âm Teka VR-90 4G AI TR AL

13.200.000 ₫ 19.250.000 ₫

Lò nướng Teka HSB-615

13.290.000 ₫ 16.049.000 ₫

Máy rửa chén Teka LP8 820

13.500.000 ₫ 17.589.000 ₫

Máy hút mùi ống khói Teka DHX-90P

13.680.000 ₫ 22.000.000 ₫

Máy hút mùi Teka DVT 985

13.699.000 ₫ 24.849.000 ₫

Lò nướng Teka HSB-635

13.700.000 ₫ 17.699.000 ₫

Lò nướng Teka HS-735

14.100.000 ₫ 18.689.000 ₫

Bếp điện từ Teka IR 721

14.579.000 ₫ 19.459.000 ₫

Chậu rửa bát Teka BE LINEA R0 72.40

14.600.000 ₫ 19.789.000 ₫

Bếp từ hồng ngoại Teka IZ-7200-HL

14.890.000 ₫ 21.659.000 ₫

Bếp điện Teka TR-831-HZ

14.900.000 ₫ 19.690.000 ₫

Máy Hút Mùi Teka DVT-785

15.000.000 ₫ 19.931.000 ₫

Máy hút mùi Teka DVU 590

15.320.000 ₫ 20.449.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DHC-90

15.490.000 ₫ 22.950.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DVL-90

15.700.000 ₫ 21.000.000 ₫

Lò nướng Teka HLC 840 SS

15.800.000 ₫ 23.089.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Teka DU-90

15.887.000 ₫ 23.000.000 ₫

Bếp điện từ Teka IT 6420

16.270.000 ₫ 24.299.000 ₫

Máy rửa chén Teka DW9 55 S

16.600.000 ₫ 27.665.000 ₫

Chậu rửa Teka I-SINK 95 DX

16.600.000 ₫ 27.599.000 ₫

Bếp hồng ngoại Teka TR-831HZ

16.600.000 ₫ 20.490.000 ₫
 1 2  
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi (028)6275 7799 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.

 
 
0918.188.379