Call: 0918.188.379 - 0917.777.987 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Taka
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất

Van gas tự động Taka TK-213M

96.000 ₫ 120.000 ₫

Van gas tự động Taka TK-V288

135.000 ₫ 175.000 ₫

Van gas tự động Taka TK-400

150.000 ₫ 195.000 ₫

Van gas tự động Taka TK-430M

203.000 ₫ 255.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK70B

600.000 ₫ 750.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-65A

660.000 ₫ 980.000 ₫

Bếp gas cao cấp Taka TK-62A

675.000 ₫ 1.080.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-DK1

735.000 ₫ 1.080.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK80A

750.000 ₫ 1.100.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK72A

750.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp điện từ Taka TKE996

760.000 ₫ 950.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-60A

765.000 ₫ 980.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-60A

780.000 ₫ 980.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK68D

790.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK68C

790.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp điện đơn Taka R1M

810.000 ₫ 1.180.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-DK2

820.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-68G

825.000 ₫ 1.690.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK80B

840.000 ₫ 1.050.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-65E

850.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG1

850.000 ₫ 1.390.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG2

850.000 ₫ 1.390.000 ₫

Bếp từ đơn Taka I1D

850.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-69A

860.000 ₫ 1.230.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka HG5

870.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka HG6

870.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp điện đơn Taka R1B

880.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG4

890.000 ₫ 1.490.000 ₫

Bếp từ đơn Taka I1D

890.000 ₫ 1.380.000 ₫

Vòi chậu rửa Taka TK-V01

910.000 ₫ 1.280.000 ₫

Bếp từ đơn Taka I1X

910.000 ₫ 1.420.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-68B

920.000 ₫ 1.690.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG8

930.000 ₫ 1.380.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-DK4

930.000 ₫ 1.590.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG1

935.000 ₫ 1.490.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG4

935.000 ₫ 1.590.000 ₫

Bếp điện đơn Taka R1A

935.000 ₫ 1.280.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-6913G

950.000 ₫ 1.650.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG2

950.000 ₫ 1.490.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG3

950.000 ₫ 1.550.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-69G

955.000 ₫ 1.780.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK72B

960.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp hồng ngoại Taka TKE992

970.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-6813G

980.000 ₫ 1.690.000 ₫

Bếp gas dương Taka KG6

980.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-DKH3

990.000 ₫ 1.450.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG9

990.000 ₫ 1.380.000 ₫

Bếp gas dương Taka KG9

990.000 ₫ 1.282.000 ₫

Bếp Gas Dương Taka KG5

1.000.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp điện từ Taka TKE995

1.060.000 ₫ 1.325.000 ₫

Bếp gas dương Taka KG8

1.060.000 ₫ 1.350.000 ₫

Bếp điện từ đơn Taka I1V

1.070.000 ₫ 1.420.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-608E

1.135.000 ₫ 1.880.000 ₫

Vòi chậu rửa TK-V02

1.160.000 ₫ 1.450.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-608B

1.245.000 ₫ 1.880.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-608A

1.280.000 ₫ 1.980.000 ₫

Vòi rửa bát Taka TK-V03

1.360.000 ₫ 1.700.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-9013A

1.410.000 ₫ 2.400.000 ₫

Vòi rửa bát Taka TK-V04

1.440.000 ₫ 1.800.000 ₫

Vòi chậu rửa Taka TK-V05

1.490.000 ₫ 1.980.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-920A

1.490.000 ₫ 2.400.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02C

1.660.000 ₫ 2.950.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102C

1.670.000 ₫ 3.890.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02B

1.670.000 ₫ 2.950.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-7748

1.750.000 ₫ 2.650.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-270W2

1.770.000 ₫ 2.950.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-270W1

1.780.000 ₫ 3.250.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02A

1.790.000 ₫ 2.950.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-620A

2.100.000 ₫ 3.550.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-C8848

2.100.000 ₫ 2.980.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105D1

2.230.000 ₫ 3.550.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102B

2.250.000 ₫ 4.200.000 ₫

Máy hút mùi Taka HC70E

2.250.000 ₫ 4.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-272A

2.270.000 ₫ 3.950.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013D

2.280.000 ₫ 4.800.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013E

2.280.000 ₫ 4.800.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013A

2.290.000 ₫ 5.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013B

2.290.000 ₫ 4.800.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208D2

2.350.000 ₫ 3.850.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-C9245

2.350.000 ₫ 3.400.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-8848

2.380.000 ₫ 2.980.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013C

2.390.000 ₫ 3.950.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208D1

2.450.000 ₫ 3.950.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208C1

2.450.000 ₫ 3.550.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102E

2.470.000 ₫ 4.900.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-8013B

2.560.000 ₫ 3.700.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106C

2.650.000 ₫ 3.550.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-273A

2.660.000 ₫ 4.600.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208B1

2.670.000 ₫ 4.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208B1

2.670.000 ₫ 4.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106F

2.690.000 ₫ 4.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-282D

2.700.000 ₫ 4.800.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-9245

2.720.000 ₫ 3.400.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106C3

2.770.000 ₫ 4.500.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208A1

2.850.000 ₫ 4.550.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105C1

2.850.000 ₫ 4.300.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105C2

2.850.000 ₫ 4.500.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-282F

2.860.000 ₫ 4.500.000 ₫

Bếp đôi hồng ngoại Taka TK-DQ02A

2.950.000 ₫ 4.950.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA70E

2.980.000 ₫ 4.850.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A

2.990.000 ₫ 4.800.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1317E

2.990.000 ₫ 4.500.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA70I

2.990.000 ₫ 4.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105B

2.990.000 ₫ 4.850.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1319E

3.050.000 ₫ 4.800.000 ₫

Máy hút khói Taka TK-1317I

3.150.000 ₫ 4.980.000 ₫

Bếp gas âm Taka BA206B

3.150.000 ₫ 4.500.000 ₫

Máy hút khói Taka TK-1319I

3.190.000 ₫ 5.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106IP

3.200.000 ₫ 5.900.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105A

3.200.000 ₫ 4.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105A1

3.200.000 ₫ 4.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka BA206A

3.290.000 ₫ 5.800.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106Hi

3.300.000 ₫ 5.800.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106A

3.390.000 ₫ 4.850.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-170E

3.390.000 ₫ 5.500.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106D

3.450.000 ₫ 6.600.000 ₫
 1 2  
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi 0916.151.979 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.