Call: 0918 188 379 - (028) 6275 7799 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Chủ Nhật
Danh mục sản phẩm
kingshop.vn
Nhà bếp Taka
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất
Van gas tự động Taka TK-213M
96.000 ₫ 120.000 ₫
Van gas tự động Taka TK-V288
135.000 ₫ 175.000 ₫
Van gas tự động Taka TK-400
150.000 ₫ 195.000 ₫
Van gas tự động Taka TK-430M
203.000 ₫ 255.000 ₫
Bếp gas dương Taka DK70B
600.000 ₫ 750.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-65A
660.000 ₫ 980.000 ₫
Bếp gas cao cấp Taka TK-62A
675.000 ₫ 1.080.000 ₫
Bếp gas dương Taka DK72A
705.000 ₫ 1.200.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-DK1
735.000 ₫ 1.080.000 ₫
Bếp gas dương Taka DK80A
750.000 ₫ 1.100.000 ₫
Bếp điện từ Taka TKE996
760.000 ₫ 950.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-60A
765.000 ₫ 980.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-60A
780.000 ₫ 980.000 ₫
Bếp gas dương Taka DK68D
790.000 ₫ 990.000 ₫
Bếp gas dương Taka DK68C
790.000 ₫ 990.000 ₫
Bếp điện đơn Taka R1M
810.000 ₫ 1.180.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-DK2
820.000 ₫ 1.200.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-68G
825.000 ₫ 1.690.000 ₫
Bếp gas dương Taka DK80B
840.000 ₫ 1.050.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-65E
850.000 ₫ 1.200.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG1
850.000 ₫ 1.390.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG2
850.000 ₫ 1.390.000 ₫
Bếp từ đơn Taka I1D
850.000 ₫ 1.250.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-69A
860.000 ₫ 1.230.000 ₫
Bếp điện đơn Taka R1B
880.000 ₫ 1.250.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG4
890.000 ₫ 1.490.000 ₫
Bếp từ đơn Taka I1D
890.000 ₫ 1.380.000 ₫
Vòi chậu rửa Taka TK-V01
910.000 ₫ 1.280.000 ₫
Bếp từ đơn Taka I1X
910.000 ₫ 1.420.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-68B
920.000 ₫ 1.690.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-DK4
930.000 ₫ 1.590.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG1
935.000 ₫ 1.490.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG4
935.000 ₫ 1.590.000 ₫
Bếp điện đơn Taka R1A
935.000 ₫ 1.280.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG8
950.000 ₫ 1.380.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-6913G
950.000 ₫ 1.650.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG2
950.000 ₫ 1.490.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG3
950.000 ₫ 1.550.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka HG5
950.000 ₫ 1.200.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka HG6
950.000 ₫ 1.200.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-69G
955.000 ₫ 1.780.000 ₫
Bếp gas dương Taka DK72B
960.000 ₫ 1.200.000 ₫
Bếp hồng ngoại Taka TKE992
970.000 ₫ 990.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-6813G
980.000 ₫ 1.690.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-DKH3
990.000 ₫ 1.450.000 ₫
Bếp gas dương Taka KG9
990.000 ₫ 1.282.000 ₫
Bếp gas dương Taka KG6
1.000.000 ₫ 1.250.000 ₫
Bếp Gas Dương Taka KG5
1.000.000 ₫ 1.250.000 ₫
Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG9
1.020.000 ₫ 1.380.000 ₫
Bếp điện từ Taka TKE995
1.060.000 ₫ 1.325.000 ₫
Bếp điện từ đơn Taka I1V
1.070.000 ₫ 1.420.000 ₫
Bếp gas dương Taka KG8
1.080.000 ₫ 1.350.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-608E
1.135.000 ₫ 1.880.000 ₫
Vòi chậu rửa TK-V02
1.160.000 ₫ 1.450.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-608B
1.250.000 ₫ 1.880.000 ₫
Bếp gas dương Taka TK-608A
1.300.000 ₫ 1.980.000 ₫
Vòi rửa bát Taka TK-V03
1.360.000 ₫ 1.700.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-9013A
1.410.000 ₫ 2.400.000 ₫
Vòi rửa bát Taka TK-V04
1.440.000 ₫ 1.800.000 ₫
Vòi chậu rửa Taka TK-V05
1.490.000 ₫ 1.980.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-920A
1.490.000 ₫ 2.400.000 ₫
Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102C
1.670.000 ₫ 3.890.000 ₫
Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02C
1.670.000 ₫ 2.950.000 ₫
Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02B
1.670.000 ₫ 2.950.000 ₫
Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02A
1.670.000 ₫ 2.950.000 ₫
Chậu rửa bát Taka TK-7748
1.750.000 ₫ 2.650.000 ₫
Máy hút mùi Taka TK-270W1
1.850.000 ₫ 3.250.000 ₫
Máy hút mùi Taka TK-270W2
1.890.000 ₫ 2.950.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-620A
2.100.000 ₫ 3.550.000 ₫
Chậu rửa bát Taka TK-C8848
2.100.000 ₫ 2.980.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-105D1
2.230.000 ₫ 3.550.000 ₫
Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102B
2.250.000 ₫ 4.200.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-272A
2.270.000 ₫ 3.950.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-6013D
2.280.000 ₫ 4.800.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-6013E
2.280.000 ₫ 4.800.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-6013A
2.290.000 ₫ 5.200.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-6013B
2.290.000 ₫ 4.800.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-208D2
2.350.000 ₫ 3.850.000 ₫
Chậu rửa bát Taka TK-C9245
2.350.000 ₫ 3.400.000 ₫
Chậu rửa bát Taka TK-8848
2.380.000 ₫ 2.980.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-6013C
2.390.000 ₫ 3.950.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-208D1
2.450.000 ₫ 3.950.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-208C1
2.450.000 ₫ 3.550.000 ₫
Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102E
2.470.000 ₫ 4.900.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-8013B
2.560.000 ₫ 3.700.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-106C
2.650.000 ₫ 3.550.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-273A
2.660.000 ₫ 4.600.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-208B1
2.670.000 ₫ 4.200.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-208B1
2.670.000 ₫ 4.200.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-106F
2.690.000 ₫ 4.200.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-282D
2.700.000 ₫ 4.800.000 ₫
Chậu rửa bát Taka TK-9245
2.720.000 ₫ 3.400.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-106C3
2.770.000 ₫ 4.500.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-208A1
2.850.000 ₫ 4.550.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-105C1
2.850.000 ₫ 4.300.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-105C2
2.850.000 ₫ 4.500.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-282F
2.860.000 ₫ 4.500.000 ₫
Bếp đôi hồng ngoại Taka TK-DQ02A
2.950.000 ₫ 4.950.000 ₫
Máy hút mùi Taka HA70E
2.980.000 ₫ 4.850.000 ₫
Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A
2.990.000 ₫ 4.800.000 ₫
Máy hút mùi Taka TK-1317E
2.990.000 ₫ 4.500.000 ₫
Máy hút mùi Taka HA70I
2.990.000 ₫ 4.850.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-105B
2.990.000 ₫ 4.850.000 ₫
Máy hút mùi Taka TK-1319E
3.050.000 ₫ 4.800.000 ₫
Máy hút mùi Taka HC70E
3.050.000 ₫ 4.850.000 ₫
Máy hút khói Taka TK-1317I
3.150.000 ₫ 4.980.000 ₫
Bếp gas âm Taka BA206B
3.150.000 ₫ 4.500.000 ₫
Máy hút khói Taka TK-1319I
3.190.000 ₫ 5.200.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-106IP
3.200.000 ₫ 5.900.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-105A
3.200.000 ₫ 4.850.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-105A1
3.200.000 ₫ 4.850.000 ₫
Bếp gas âm Taka BA206A
3.290.000 ₫ 5.800.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-106Hi
3.300.000 ₫ 5.800.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-106A
3.390.000 ₫ 4.850.000 ₫
Máy hút mùi Taka TK-170E
3.390.000 ₫ 5.500.000 ₫
Bếp gas âm Taka TK-106D
3.450.000 ₫ 6.600.000 ₫
 1 2  
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi 0916 151 979 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!