Đăng nhập/Đăng ký Tài khoản và đơn hàng
Danh mục sản phẩm
kingshop.vn
Nhà bếp Taka
Trượt theo khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất
Sắp Xếp:

Bếp gas dương Taka DK80A

1.100.000 ₫ 750.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK72A

1.200.000 ₫ 790.000 ₫

Bếp điện đơn Taka R1M

1.180.000 ₫ 810.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK80B

1.050.000 ₫ 840.000 ₫

Bếp từ đơn Taka I1D

1.250.000 ₫ 850.000 ₫

Bếp điện đơn Taka R1B

1.250.000 ₫ 880.000 ₫

Bếp từ đơn Taka I1D

1.380.000 ₫ 890.000 ₫

Bếp từ đơn Taka I1X

1.420.000 ₫ 910.000 ₫

Bếp điện đơn Taka R1A

1.280.000 ₫ 935.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK72B

1.200.000 ₫ 960.000 ₫

Bếp gas dương Taka KG9

1.282.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp gas dương Taka KG6

1.250.000 ₫ 1.000.000 ₫

Bếp Gas Dương Taka KG5

1.250.000 ₫ 1.000.000 ₫

Bếp điện từ Taka TKE995

1.325.000 ₫ 1.060.000 ₫

Bếp gas dương Taka KG8

1.350.000 ₫ 1.080.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-608E

1.880.000 ₫ 1.135.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-608B

1.880.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-608A

1.980.000 ₫ 1.300.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-920A

2.400.000 ₫ 1.550.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-7748

2.650.000 ₫ 1.750.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-270W2

2.950.000 ₫ 1.785.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-270W1

3.250.000 ₫ 1.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-620A

3.550.000 ₫ 2.100.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208C1

3.550.000 ₫ 2.190.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105D1

3.550.000 ₫ 2.230.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013D

4.800.000 ₫ 2.280.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013E

4.800.000 ₫ 2.280.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208D2

3.850.000 ₫ 2.350.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-C9245

3.400.000 ₫ 2.350.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-8848

2.980.000 ₫ 2.380.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208D1

3.950.000 ₫ 2.450.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-8013B

3.700.000 ₫ 2.560.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208B1

4.200.000 ₫ 2.670.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208B1

4.200.000 ₫ 2.670.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106F

4.200.000 ₫ 2.690.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-282D

4.800.000 ₫ 2.700.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-9245

3.400.000 ₫ 2.720.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208A1

4.550.000 ₫ 2.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105C1

4.300.000 ₫ 2.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105C2

4.500.000 ₫ 2.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-282F

4.500.000 ₫ 2.860.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA70E

4.850.000 ₫ 2.980.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1317E

4.500.000 ₫ 2.990.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA70I

4.850.000 ₫ 2.990.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105B

4.850.000 ₫ 2.990.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1319E

4.800.000 ₫ 3.050.000 ₫

Máy hút mùi Taka HC70E

4.850.000 ₫ 3.050.000 ₫

Máy hút khói Taka TK-1317I

4.980.000 ₫ 3.150.000 ₫

Bếp gas âm Taka BA206B

4.500.000 ₫ 3.150.000 ₫

Máy hút khói Taka TK-1319I

5.200.000 ₫ 3.190.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106IP

5.900.000 ₫ 3.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105A

4.850.000 ₫ 3.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105A1

4.850.000 ₫ 3.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka BA206A

5.800.000 ₫ 3.290.000 ₫

Máy hút mùi Taka H70B

5.980.000 ₫ 3.300.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-170E

5.500.000 ₫ 3.390.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1270M

6.450.000 ₫ 3.690.000 ₫
 1 2