Call: 0918.188.379 - (028)6275 7799 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Taka
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm

Van gas tự động Taka TK-213M

96.000 ₫ 120.000 ₫

Van gas tự động Taka TK-V288

135.000 ₫ 175.000 ₫

Van gas tự động Taka TK-400

150.000 ₫ 195.000 ₫

Van gas tự động Taka TK-430M

203.000 ₫ 255.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK70B

445.000 ₫ 750.000 ₫

Vòi chậu rửa Taka TK-V01

600.000 ₫ 1.280.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK68C

630.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK68D

645.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-65A

660.000 ₫ 980.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK80B

660.000 ₫ 1.050.000 ₫

Bếp gas cao cấp Taka TK-62A

675.000 ₫ 1.080.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK80A

680.000 ₫ 1.100.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-60A

680.000 ₫ 980.000 ₫

Bếp điện từ đơn Taka I1V

700.000 ₫ 1.420.000 ₫

Bếp từ đơn Taka I1X

700.000 ₫ 1.420.000 ₫

Bếp điện đơn Taka R1M

700.000 ₫ 1.180.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka HG5

720.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp điện từ Taka TKE996

730.000 ₫ 950.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-DK1

735.000 ₫ 1.080.000 ₫

Bếp điện đơn Taka R1B

740.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka HG6

750.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK72B

750.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-60A

765.000 ₫ 980.000 ₫

Bếp Gas Dương Taka KG5

770.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp gas dương Taka KG8

790.000 ₫ 1.350.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG8

795.000 ₫ 1.380.000 ₫

Bếp gas dương Taka KG9

795.000 ₫ 1.282.000 ₫

Vòi chậu rửa Taka TK-V05

800.000 ₫ 1.980.000 ₫

Vòi rửa bát Taka TK-V03

800.000 ₫ 1.700.000 ₫

Vòi rửa bát Taka TK-V04

800.000 ₫ 1.800.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-DK2

820.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-68G

825.000 ₫ 1.690.000 ₫

Bếp từ đơn Taka I1D

825.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp từ đơn Taka I1D

825.000 ₫ 1.380.000 ₫

Bếp điện từ Taka TKE995

830.000 ₫ 1.325.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-65E

850.000 ₫ 1.200.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG1

850.000 ₫ 1.390.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG2

850.000 ₫ 1.390.000 ₫

Bếp điện đơn Taka R1A

850.000 ₫ 1.280.000 ₫

Bếp gas dương Taka DK72A

850.000 ₫ 1.500.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-69A

860.000 ₫ 1.230.000 ₫

Bếp gas dương Taka KG6

860.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG4

890.000 ₫ 1.490.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-HG9

890.000 ₫ 1.380.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-68B

920.000 ₫ 1.690.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-DK4

930.000 ₫ 1.590.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG1

935.000 ₫ 1.490.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG4

935.000 ₫ 1.590.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-6913G

950.000 ₫ 1.650.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG2

950.000 ₫ 1.490.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-BG3

950.000 ₫ 1.550.000 ₫

Bếp từ đơn Taka TKI1B

950.000 ₫ 1.300.000 ₫

Bếp từ đơn Taka TKI1A

950.000 ₫ 1.300.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-69G

955.000 ₫ 1.780.000 ₫

Bếp hồng ngoại Taka TKE992

965.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp gas hồng ngoại Taka TK-6813G

980.000 ₫ 1.690.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-DKH3

990.000 ₫ 1.450.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-608E

1.135.000 ₫ 1.880.000 ₫

Vòi chậu rửa TK-V02

1.160.000 ₫ 1.450.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-608B

1.245.000 ₫ 1.880.000 ₫

Bếp gas dương Taka TK-608A

1.280.000 ₫ 1.980.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02B

1.390.000 ₫ 2.950.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-9013A

1.410.000 ₫ 2.400.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-920A

1.490.000 ₫ 2.400.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-7748

1.500.000 ₫ 2.650.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02C

1.535.000 ₫ 2.950.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka BG02A

1.590.000 ₫ 2.950.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-8848

1.630.000 ₫ 2.980.000 ₫

Máy hút mùi Taka HC270S

1.650.000 ₫ 2.550.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102C

1.670.000 ₫ 3.890.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-C8848

1.700.000 ₫ 2.980.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-270W2

1.770.000 ₫ 2.950.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-270W1

1.780.000 ₫ 3.250.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-C9245

1.900.000 ₫ 3.400.000 ₫

Máy hút mùi Taka H70B

1.990.000 ₫ 5.980.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA70I

2.000.000 ₫ 4.850.000 ₫

Máy hút khói Taka TK-1317I

2.100.000 ₫ 4.980.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-620A

2.100.000 ₫ 3.550.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208B1

2.190.000 ₫ 4.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208B1

2.190.000 ₫ 4.200.000 ₫

Chậu rửa bát Taka TK-9245

2.190.000 ₫ 3.400.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208B2

2.205.000 ₫ 4.500.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105D1

2.230.000 ₫ 3.550.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102B

2.250.000 ₫ 4.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-272A

2.270.000 ₫ 3.950.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013D

2.280.000 ₫ 4.800.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013E

2.280.000 ₫ 4.800.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013A

2.290.000 ₫ 5.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013B

2.290.000 ₫ 4.800.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208D2

2.350.000 ₫ 3.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-6013C

2.390.000 ₫ 3.950.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208C1

2.450.000 ₫ 3.550.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102E

2.470.000 ₫ 4.900.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105C5

2.480.000 ₫ 4.080.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208D1

2.500.000 ₫ 3.950.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-8013B

2.560.000 ₫ 3.700.000 ₫

Bếp gas âm Taka BA206B

2.620.000 ₫ 4.500.000 ₫

Máy hút mùi Taka HT170E

2.640.000 ₫ 4.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106C

2.650.000 ₫ 3.550.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-273A

2.660.000 ₫ 4.600.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106F

2.690.000 ₫ 4.200.000 ₫

Máy hút mùi Taka HT190E

2.690.000 ₫ 3.900.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-282D

2.700.000 ₫ 4.800.000 ₫

Máy hút mùi Taka H90B

2.750.000 ₫ 6.200.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105C1

2.750.000 ₫ 4.300.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105A1

2.760.000 ₫ 4.850.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-106C3

2.770.000 ₫ 4.500.000 ₫

Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A

2.850.000 ₫ 4.800.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-208A1

2.850.000 ₫ 4.550.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-105C2

2.850.000 ₫ 4.500.000 ₫

Bếp gas âm Taka TK-282F

2.860.000 ₫ 4.500.000 ₫

Bếp đôi hồng ngoại Taka TK-DQ02A

2.950.000 ₫ 4.950.000 ₫

Máy hút mùi Taka HA70E

2.980.000 ₫ 4.850.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1317E

2.990.000 ₫ 4.500.000 ₫

Máy hút mùi Taka TK-1319E

3.050.000 ₫ 4.800.000 ₫

Máy hút mùi Taka HC70E

3.050.000 ₫ 4.850.000 ₫
 1 2  
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi 0916.151.979 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.