Call: 0918.188.379 - (028)62 75 77 99 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Rinnai
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Bếp gas đơn Rinnai RV-150G

258.000 ₫ 450.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-270(G)N

442.000 ₫ 750.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-360GM

480.000 ₫ 755.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-260G

535.000 ₫ 890.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-287(S)N

580.000 ₫ 690.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-370(SM)N

588.000 ₫ 785.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-365SW(N)

620.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-367(S)N

630.000 ₫ 910.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-377(G)N

639.000 ₫ 890.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-287(G)N

640.000 ₫ 850.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-375SW(N)

642.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-377(S)N

650.000 ₫ 890.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-460S

725.000 ₫ 990.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-577BK

735.000 ₫ 1.150.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-460(SB)

775.000 ₫ 1.190.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-660G

820.000 ₫ 1.150.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-770G

835.000 ₫ 1.290.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-6SLIM(G)

880.000 ₫ 2.090.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-660S

880.000 ₫ 1.190.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-7 SLIM(G)

895.000 ₫ 1.411.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RI-602DI

930.000 ₫ 1.350.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-573(S)

945.000 ₫ 1.450.000 ₫

Bếp gas đôi Rinnai RV-615Slim(G)

950.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-6Slim(G)

950.000 ₫ 1.240.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-715Slim(G)

1.035.000 ₫ 1.650.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-860GSB(M)

1.045.000 ₫ 1.590.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-870SSB(M)

1.090.000 ₫ 1.490.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-7Slim-SCH(BK)

1.135.000 ₫ 1.770.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-7Double Glass(L)

1.360.000 ₫ 1.750.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-7 Slim(GL-F)

1.390.000 ₫ 1.850.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-615Slim(GL-Bubble)

1.485.000 ₫ 1.950.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-615Slim(GL-D)

1.485.000 ₫ 1.899.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-7SLIM GLF

1.490.000 ₫ 1.990.000 ₫

Bếp Gas dương Rinnai RV-4680G

1.500.000 ₫ 2.480.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-7 Slim(GL-Pe)

1.540.000 ₫ 2.010.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RI-712-BGTX

1.560.000 ₫ 1.950.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-715Slim(GL-D)

1.567.000 ₫ 2.300.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-715Slim GL-Bubble

1.570.000 ₫ 2.240.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-7 SLIM(GL-C)

1.650.000 ₫ 2.050.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-6SLIM-SCH(ZI)

1.670.000 ₫ 2.090.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-4700G(N)

1.690.000 ₫ 3.500.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-4700GT

1.725.000 ₫ 2.500.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-7 SLIM-SCH(Zi)

1.740.000 ₫ 2.350.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-4700G

1.750.000 ₫ 2.500.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-6R(G)

1.770.000 ₫ 2.550.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-7 Slim(GL-B)

1.850.000 ₫ 2.350.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-6Q(BL)

1.880.000 ₫ 2.550.000 ₫

Bếp gas đôi Rinnai RV-5600G-I

1.890.000 ₫ 2.850.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-6Q(G)

1.980.000 ₫ 2.550.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RVH-700S

2.010.000 ₫ 3.450.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-6Q(B)

2.050.000 ₫ 2.550.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-6SDQ(B)

2.050.000 ₫ 2.500.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG(Wv-M)N

2.155.000 ₫ 4.300.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-6SDR(L)

2.165.000 ₫ 2.830.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-212BG

2.175.000 ₫ 2.890.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-212BG(CW)

2.220.000 ₫ 2.990.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-212BG(SL)

2.235.000 ₫ 3.280.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-6SDR(F)

2.235.000 ₫ 2.810.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai R-2KEN

2.280.000 ₫ 3.890.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RET-2KR

2.290.000 ₫ 2.890.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2WGN

2.310.000 ₫ 2.980.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG(D)N

2.330.000 ₫ 3.400.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG(W)N

2.340.000 ₫ 3.700.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG(B)N

2.360.000 ₫ 3.290.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-T307-SSV

2.390.000 ₫ 2.850.000 ₫

Bếp gas đôi Rinnai RV-715Slim SCH(VP)

2.400.000 ₫ 2.800.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G(SCHOTT-B)

2.435.000 ₫ 4.900.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2HG(B)

2.450.000 ₫ 3.410.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2ESB(W-BBH)

2.500.000 ₫ 3.190.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG(L)

2.500.000 ₫ 2.950.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RET-2KD

2.520.000 ₫ 2.890.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2ESB(G-BBH)

2.535.000 ₫ 3.350.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RV-5600-SCH(BK)

2.570.000 ₫ 3.790.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-26GF(B)

2.600.000 ₫ 2.990.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RVH-900P(G)

2.600.000 ₫ 4.260.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2SSB(BBH)

2.630.000 ₫ 3.350.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-S227-SSV

2.650.000 ₫ 3.900.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G(SCHOTT-G)

2.770.000 ₫ 3.490.000 ₫

Bếp Gas âm Rinnai RVB-2Gi(F-Pe)

2.790.000 ₫ 3.650.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSB(G-BBH)

2.800.000 ₫ 5.050.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-C-Through-SCH(BK)

2.835.000 ₫ 3.950.000 ₫

Bếp gas Rinnai RV-Mirror(B)-BX

2.845.000 ₫ 3.590.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-S207-GC

2.950.000 ₫ 3.690.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-312BG

3.010.000 ₫ 3.560.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GI(FG)

3.050.000 ₫ 3.690.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RJ-9600E

3.180.000 ₫ 3.890.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RJ-9600S

3.180.000 ₫ 3.890.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RVH-900S

3.190.000 ₫ 3.650.000 ₫

Bếp Gas âm Rinnai RVB-2Gi(F-C)

3.250.000 ₫ 3.690.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GI(MC)

3.260.000 ₫ 4.150.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GI(B)

3.270.000 ₫ 4.150.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GI(XW)

3.270.000 ₫ 4.990.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GI(BW)

3.280.000 ₫ 4.150.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai RJ-8600FE

3.330.000 ₫ 4.050.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai R-2VA(G)

3.545.000 ₫ 4.590.000 ₫

Bếp gas dương Rinnai R-2VA(G)

3.545.000 ₫ 4.590.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-3HG(B)

3.720.000 ₫ 5.400.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G-SCH(BK)

3.760.000 ₫ 5.480.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2G-SCH(BL)

3.830.000 ₫ 4.900.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(DC)

4.220.000 ₫ 6.200.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(RB)

4.270.000 ₫ 5.600.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RVB-2GSD(GX)

4.300.000 ₫ 5.790.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-C129-GC

4.500.000 ₫ 5.050.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-C109-GC

5.300.000 ₫ 6.200.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-C779-SB

6.050.000 ₫ 6.990.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-C759-SG

6.150.000 ₫ 6.990.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-C769-SB

6.200.000 ₫ 7.500.000 ₫

Lò Nướng Rinnai RBO-55TIX

6.230.000 ₫ 7.150.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-C759-MG

6.350.000 ₫ 7.500.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-6802L-G

6.500.000 ₫ 8.800.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-11N-C

7.790.000 ₫ 9.650.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-37GF(BL)-GEN

7.900.000 ₫ 9.000.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-11S-C

8.610.000 ₫ 9.200.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-20YHT

8.800.000 ₫ 10.800.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-7902S-GBS

9.690.000 ₫ 11.100.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-26F

10.800.000 ₫ 12.900.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-2CG(B)

10.920.000 ₫ 11.980.000 ₫

Máy hút mùi Rinnai RH-9020A

11.000.000 ₫ 13.000.000 ₫

Bếp gas âm Rinnai RB-3CG(B)

13.300.000 ₫ 15.500.000 ₫
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi (028)6275 7799 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.

 
 
0918.188.379