Call: 0918.188.379 - (028)62 75 77 99 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Malloca
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Máy hút mùi Malloca H395

2.020.000 ₫ 4.550.000 ₫

Vòi rửa bát Malloca K119 T4

2.130.000 ₫ 2.550.000 ₫

Vòi rửa chén bát Malloca K279C

2.190.000 ₫ 2.970.000 ₫

Máy hút mùi Malloca F870B

2.435.000 ₫ 2.900.000 ₫

Máy hút mùi Malloca F870

2.590.000 ₫ 3.100.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H107 W

2.700.000 ₫ 3.450.000 ₫

Vòi rửa inox 304 Malloca K559S

2.880.000 ₫ 3.520.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H107 B

2.970.000 ₫ 3.450.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H107

2.980.000 ₫ 3.750.000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MS 1001 NEW

3.020.000 ₫ 4.730.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS 9102B New

3.115.000 ₫ 5.450.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H392.7B

3.450.000 ₫ 4.305.000 ₫

Máy hút mùi Malloca Arno K0706

3.450.000 ₫ 4.950.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H395.7B

3.570.000 ₫ 4.350.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Malloca K1506

3.630.000 ₫ 4.840.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H394.7B

3.650.000 ₫ 4.350.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H204.6

3.690.000 ₫ 4.730.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H214.7

3.750.000 ₫ 4.850.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H204.7

3.760.000 ₫ 5.170.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H322.7B New

3.850.000 ₫ 4.350.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H342.6 New

3.900.000 ₫ 4.730.000 ₫

Máy hút mùi Malloca SP2195-700

3.900.000 ₫ 4.900.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H523

3.950.000 ₫ 5.700.000 ₫

Chậu rửa Malloca MS 1024

4.080.000 ₫ 7.500.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H214.9

4.100.000 ₫ 5.200.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H322.7 New

4.150.000 ₫ 4.950.000 ₫

Bếp kính âm ba gas Malloca AS-9103B

4.150.000 ₫ 5.100.000 ₫

Chậu rửa chén Malloca MS1022D

4.170.000 ₫ 4.752.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-920

4.200.000 ₫ 7.400.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Malloca K1509

4.200.000 ₫ 5.830.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H342.7 New

4.250.000 ₫ 5.170.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H342.9 New

4.550.000 ₫ 5.500.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS 920L

4.579.000 ₫ 8.900.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-920R

4.600.000 ₫ 7.150.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-920MB

4.750.000 ₫ 7.150.000 ₫

Máy hút mùi Malloca Arno K0709

4.790.000 ₫ 5.600.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H205.7WG

4.799.000 ₫ 6.270.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H204.9

4.800.000 ₫ 5.500.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H205.7G

4.800.000 ₫ 6.270.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H116.6

4.900.000 ₫ 7.050.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-9502B

4.940.000 ₫ 5.885.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-9202

5.200.000 ₫ 6.300.000 ₫

Bồn rửa chén 2 ngăn Malloca MS6081

5.280.000 ₫ 9.600.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-9502W

5.300.000 ₫ 5.885.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-920GR

5.300.000 ₫ 7.150.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-9503B

5.350.000 ₫ 6.490.000 ₫

Máy hút mùi Malloca H116.7

5.850.000 ₫ 7.950.000 ₫

Máy hút mùi Malloca DELTA-K890V

6.100.000 ₫ 10.450.000 ₫

Máy hút mùi ống khói Malloca K7356

6.499.000 ₫ 10.400.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC9039B

6.670.000 ₫ 16.720.000 ₫

Chậu rửa bát Malloca MS 610A

6.725.000 ₫ 8.910.000 ₫

Máy hút mùi Malloca K1520

6.759.000 ₫ 11.385.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9064 NEW

6.900.000 ₫ 8.250.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-9403R

7.100.000 ₫ 10.500.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 1070

7.100.000 ₫ 9.350.000 ₫

Bếp gas âm Malloca GHG724-MCB

7.115.000 ₫ 8.900.000 ₫

Bếp gas âm Malloca ASS-9403B

7.120.000 ₫ 10.500.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 606

7.290.000 ₫ 8.970.000 ₫

Máy hút mùi Malloca HJ-168

7.600.000 ₫ 10.500.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 707

7.600.000 ₫ 9.450.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-9402G

7.650.000 ₫ 9.570.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-9402R

7.650.000 ₫ 9.570.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-9403G

7.800.000 ₫ 10.500.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS9402BG

7.820.000 ₫ 9.570.000 ₫

Bếp gas âm Malloca AS-9402B

7.820.000 ₫ 9.570.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9077 LCD

8.000.000 ₫ 9.800.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 1090

8.150.000 ₫ 9.900.000 ₫

Máy hút mùi Malloca K7388

8.400.000 ₫ 15.400.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9066 NEW

8.400.000 ₫ 9.430.000 ₫

Máy hút mùi Malloca VISSO-K7205

8.500.000 ₫ 11.000.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9066 Island New

8.650.000 ₫ 13.700.000 ₫

Lò nướng Malloca EB-56RG-5BC15

8.650.000 ₫ 10.700.000 ₫

Chậu rửa chén Malloca MS 6306

8.745.000 ₫ 11.200.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9099 LCD

8.850.000 ₫ 9.430.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC-9078-900

8.990.000 ₫ 11.300.000 ₫

Lò nướng Malloca MOV-575 AMG

9.010.000 ₫ 11.000.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9039B

9.079.000 ₫ 16.720.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9067 NEW

9.150.000 ₫ 11.200.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9078-700

9.580.000 ₫ 11.770.000 ₫

Bếp từ Malloca MDH-02I

9.700.000 ₫ 11.000.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9085-750 LCD

9.720.000 ₫ 11.950.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9085-900 LCD

9.800.000 ₫ 13.200.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9098 NEW

10.000.000 ₫ 12.500.000 ₫

Lò nướng Malloca MOV65T5

10.150.000 ₫ 12.750.000 ₫

Lò nướng Malloca MOV65T5

10.150.000 ₫ 13.900.000 ₫

Lò nướng Malloca EB-56RG-5C11

10.150.000 ₫ 12.500.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9081 ISLAND NEW

10.200.000 ₫ 15.850.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9068 NEW

10.250.000 ₫ 12.650.000 ₫

Máy hút mùi Malloca SIGMA-K820T

10.350.000 ₫ 11.550.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9081-900 NEW

10.600.000 ₫ 13.200.000 ₫

Bếp gas kết hợp điện Malloca EG 201C

10.900.000 ₫ 13.700.000 ₫

Bếp điện từ Malloca MIR 593

11.070.000 ₫ 23.320.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9097R

11.200.000 ₫ 14.370.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9097S

11.200.000 ₫ 14.370.000 ₫

Bếp gas âm Malloca Ebox E-G201i

11.200.000 ₫ 13.900.000 ₫

Máy hút mùi Malloca VARESE-K5020

11.290.000 ₫ 14.500.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9081-750 NEW

11.700.000 ₫ 11.800.000 ₫

Lò nướng Malloca MOV35-IX03 kính đen

12.100.000 ₫ 13.900.000 ₫

Bếp hồng ngoại đôi Malloca MH-02R

12.290.000 ₫ 17.500.000 ₫

Lò nướng Malloca MOV35-IX03 kính trắng

12.500.000 ₫ 13.900.000 ₫

Máy hút mùi ống khói Malloca K85S

12.520.000 ₫ 19.900.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9094

12.700.000 ₫ 14.700.000 ₫

Lò nướng Malloca EB-56ERCDG-8C11

12.850.000 ₫ 15.700.000 ₫

Lò nướng Malloca EB-56ERCDG-P8BC15A

12.850.000 ₫ 15.700.000 ₫

Lò nướng Malloca EB-56ERCDG-8C11R

12.990.000 ₫ 15.950.000 ₫

Bếp điện hồng ngoại Malloca MR 593

13.050.000 ₫ 19.500.000 ₫

Máy hút mùi Malloca K90S

13.200.000 ₫ 27.800.000 ₫

Lò nướng Malloca EB-56ERCDG-8BC40

13.470.000 ₫ 15.850.000 ₫

Lò nướng Malloca EB-56ERCD3G-P8BC42

13.700.000 ₫ 17.800.000 ₫

Lò nướng Malloca EB-56ECD4G-8BC36

14.150.000 ₫ 17.350.000 ₫

Lò hấp Malloca MST35-IX03

14.170.000 ₫ 18.200.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9039W

14.200.000 ₫ 16.720.000 ₫

Máy hút mùi Malloca CIRCEO-K9998

14.250.000 ₫ 17.500.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9092G

14.800.000 ₫ 15.300.000 ₫

Máy hút mùi Malloca K9992

14.850.000 ₫ 29.500.000 ₫

Bếp điện hồng ngoại Malloca MR 732

14.900.000 ₫ 18.700.000 ₫

Bếp từ Malloca MH-02I

14.950.000 ₫ 18.975.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9091E

15.100.000 ₫ 18.900.000 ₫

Máy hút mùi Malloca MC 9082 Island

15.400.000 ₫ 16.900.000 ₫

lò nướng Malloca MDO-80BL

15.400.000 ₫ 19.750.000 ₫

Lò nướng Malloca MOV-65DA kính trắng

15.400.000 ₫ 18.200.000 ₫

Lò nướng Malloca MOV-65DE

15.490.000 ₫ 18.200.000 ₫

Lò nướng Malloca MOV-65DA kính đen

15.500.000 ₫ 18.200.000 ₫

Bếp từ Malloca MH-02I D

15.520.000 ₫ 19.425.000 ₫

Máy hút mùi Malloca LATINA-K500F

15.900.000 ₫ 22.500.000 ₫

Bếp từ Malloca MH-03I

15.990.000 ₫ 20.900.000 ₫

Máy hút mùi Malloca K7788

16.500.000 ₫ 25.600.000 ₫

Bếp điện từ Malloca MH-02IR D

16.500.000 ₫ 20.900.000 ₫

Máy hút mùi Malloca K9288

16.700.000 ₫ 28.700.000 ₫

Máy hút mùi ống khói Malloca K993-V

16.870.000 ₫ 29.500.000 ₫

Máy rửa bát Malloca WQP12-7309E

17.000.000 ₫ 18.000.000 ₫

Bếp từ Malloca MI 732 SL

17.680.000 ₫ 21.700.000 ₫
 1 2  
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi (028)6275 7799 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.

 
 
0918.188.379