Call: 0918.188.379 - (028)62 75 77 99 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Gorlde
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Chậu rửa bát Gorlde GD 013

565.000 ₫ 1.440.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-019

585.000 ₫ 1.430.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-010

690.000 ₫ 1.300.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-037

780.000 ₫ 1.660.000 ₫

Vòi rửa bát Gorlde 8243

780.000 ₫ 1.420.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-017

789.000 ₫ 1.750.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD017

789.000 ₫ 1.450.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-020

800.000 ₫ 1.050.000 ₫

Vòi rửa bát Gorlde 8244

810.000 ₫ 1.475.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-011

830.000 ₫ 2.050.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-0291

870.000 ₫ 1.950.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-0293

890.000 ₫ 1.950.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-0290

920.000 ₫ 1.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-018

945.000 ₫ 1.640.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde B-208

970.000 ₫ 1.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde B-209

985.000 ₫ 2.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5702

1.050.000 ₫ 2.480.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde B-211

1.075.000 ₫ 2.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-0289

1.080.000 ₫ 1.990.000 ₫

Vòi rửa bát Gorlde 0506

1.090.000 ₫ 1.680.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-0288

1.139.000 ₫ 3.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-027

1.145.000 ₫ 2.390.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-918

1.189.000 ₫ 2.200.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-039

1.189.000 ₫ 2.330.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5602

1.190.000 ₫ 2.500.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5712

1.220.000 ₫ 2.380.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5502

1.230.000 ₫ 1.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5012

1.250.000 ₫ 1.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5902

1.260.000 ₫ 2.650.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5302

1.270.000 ₫ 2.200.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-927

1.279.000 ₫ 2.470.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5402

1.280.000 ₫ 1.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde B-210

1.280.000 ₫ 2.580.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5307

1.359.000 ₫ 2.800.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-025

1.370.000 ₫ 1.920.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5102

1.380.000 ₫ 2.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-925

1.390.000 ₫ 2.100.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5812

1.400.000 ₫ 2.450.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-919

1.420.000 ₫ 2.400.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5312

1.540.000 ₫ 1.900.000 ₫

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Gorlde 8518

1.550.000 ₫ 1.990.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5404

1.590.000 ₫ 3.100.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5304

1.600.000 ₫ 3.000.000 ₫

Chậu rửa chén 2 cánh Gorlde GD-5326

1.630.000 ₫ 2.640.000 ₫

Chậu rửa bát 2 cánh Gorlde GD-5505

1.630.000 ₫ 2.110.000 ₫

Vòi rửa bát Gorlde 7065

1.650.000 ₫ 2.360.000 ₫

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Gorlde 8159

1.650.000 ₫ 2.140.000 ₫

Vòi rửa bát Gorlde 7047

1.670.000 ₫ 2.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-930

1.680.000 ₫ 2.800.000 ₫

Vòi rửa bát Gorlde 7192

1.700.000 ₫ 2.800.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5903

1.710.000 ₫ 2.900.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5212

1.730.000 ₫ 3.070.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-931

1.739.000 ₫ 3.100.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-926

1.750.000 ₫ 2.310.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5222

1.770.000 ₫ 3.080.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-945

1.780.000 ₫ 2.700.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5503

1.830.000 ₫ 3.730.000 ₫

Vòi rửa bát Gorlde 8165

1.838.000 ₫ 2.380.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5103

1.880.000 ₫ 3.000.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5403

1.889.000 ₫ 3.770.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5203

1.889.000 ₫ 2.800.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5612

1.890.000 ₫ 3.300.000 ₫

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Gorlde 8160

1.950.000 ₫ 2.470.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5506

2.030.000 ₫ 3.800.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5416

2.138.000 ₫ 4.000.000 ₫

Sen dây tắm nóng lạnh Gorlde 8163

2.150.000 ₫ 3.200.000 ₫

Chậu rửa chén 3 hộc Gorlde GD-5631

2.190.000 ₫ 3.040.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5406

2.220.000 ₫ 4.040.000 ₫

Chậu rửa chén 3 hộc Gorlde GD-5630

2.240.000 ₫ 3.210.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-953

2.260.000 ₫ 3.300.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-944

2.270.000 ₫ 3.210.000 ₫

Sen tắm âm tường Gorlde 8727

2.400.000 ₫ 3.160.000 ₫

Chậu rửa chén Gorlde GD-952

2.439.000 ₫ 3.130.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-949

2.450.000 ₫ 3.300.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-5803

2.580.000 ₫ 4.730.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-9035

2.649.000 ₫ 4.700.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-955

2.820.000 ₫ 3.870.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde G-10

2.979.000 ₫ 5.500.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde G-8

3.039.000 ₫ 5.500.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde G-9

3.330.000 ₫ 5.600.000 ₫

Chậu rửa chén góc Gorlde GD-5409

3.650.000 ₫ 5.440.000 ₫

Sen tắm âm tường Gorlde 8723

3.730.000 ₫ 4.820.000 ₫

Sen cây tắm nóng lạnh Gorlde 8711

3.900.000 ₫ 5.350.000 ₫

Sen tắm âm tường Gorlde 8721

4.040.000 ₫ 5.380.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde G-3

4.089.000 ₫ 6.100.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-505

4.200.000 ₫ 5.760.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde G-1

4.620.000 ₫ 6.800.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde G-2

4.620.000 ₫ 7.200.000 ₫

Sen cây tắm nóng lạnh Gorlde 8693

4.800.000 ₫ 6.430.000 ₫

Chậu rửa bát Gorlde GD-9039

4.850.000 ₫ 6.300.000 ₫
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi (028)6275 7799 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.

 
 
0918.188.379