Call: 0918.188.379 - (028) 3559.1199 Từ 08h00 - 18h00 Thứ 2 đến Chủ Nhật
Danh mục sản phẩm
kingshop.vn
Nhà bếp Faster
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất
Vòi rửa bát Faster FS-901
900.000 ₫ 1.350.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-902
1.350.000 ₫ 2.050.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-903
1.400.000 ₫ 2.150.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-911
1.500.000 ₫ 2.250.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-916
1.500.000 ₫ 2.250.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-912
1.500.000 ₫ 2.250.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-917
1.625.000 ₫ 2.250.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-8343
1.630.000 ₫ 2.450.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-0460P
1.800.000 ₫ 2.850.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-918
1.850.000 ₫ 2.350.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-0460S
1.850.000 ₫ 2.950.000 ₫
Chậu rửa Faster FS-8143
1.890.000 ₫ 2.450.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-0470S
1.900.000 ₫ 3.050.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-2070P
1.950.000 ₫ 3.050.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-915
2.000.000 ₫ 3.050.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-270S
2.020.000 ₫ 3.350.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-923
2.110.000 ₫ 2.650.000 ₫
Rổ chậu Faster SC-380
2.110.000 ₫ 2.650.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-2060P
2.110.000 ₫ 2.950.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-2070S
2.200.000 ₫ 3.550.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-6002
2.280.000 ₫ 3.550.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-0860BD
2.290.000 ₫ 3.350.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-928
2.350.000 ₫ 2.950.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-7002
2.350.000 ₫ 3.650.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-2060S
2.350.000 ₫ 3.450.000 ₫
Máy hút mùi Faster SYP-6002
2.350.000 ₫ 3.550.000 ₫
Máy hút mùi âm tủ Faster SYP-7002
2.390.000 ₫ 3.650.000 ₫
Máy hút mùi Faster SYP-6003
2.490.000 ₫ 3.800.000 ₫
Chậu rửa bát Faster FS-9546
2.550.000 ₫ 3.950.000 ₫
Máy hút mùi Faster SYP-7003
2.600.000 ₫ 4.000.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-370S
2.879.000 ₫ 4.550.000 ₫
Chậu rửa bát Faster FS-9243
2.900.000 ₫ 3.950.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-272S
2.970.000 ₫ 4.850.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-01SS
3.000.000 ₫ 4.550.000 ₫
Vòi rửa bát Fastr FS-02SS
3.100.000 ₫ 4.850.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-292A
3.450.000 ₫ 5.500.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-70BL
3.490.000 ₫ 5.350.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 90BL
3.590.000 ₫ 5.450.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-202GB
3.600.000 ₫ 5.550.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 70VY
3.600.000 ₫ 5.450.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-294S
3.600.000 ₫ 4.233.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 90VY
3.650.000 ₫ 5.400.000 ₫
Vòi rửa bát Faster FS-921W
3.770.000 ₫ 4.750.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 3388C2 BLACK-70
3.890.000 ₫ 5.850.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS3588CH-90
3.950.000 ₫ 6.050.000 ₫
Bếp từ đơn Faster FS-120DI
3.980.000 ₫ 6.990.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 70CH
3.990.000 ₫ 6.650.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 3588C2-70
4.000.000 ₫ 5.950.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 3388C2 BLACK-90
4.160.000 ₫ 5.950.000 ₫
Bếp Domino gas âm Faster FS-320DG
4.200.000 ₫ 6.850.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 90CH
4.250.000 ₫ 6.750.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-201S
4.300.000 ₫ 6.650.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-217SI
4.500.000 ₫ 6.850.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-217B
4.500.000 ₫ 6.850.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-217R
4.500.000 ₫ 6.850.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 3388B1-90
4.500.000 ₫ 6.950.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 3388B1-70
4.500.000 ₫ 6.990.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-204S
4.500.000 ₫ 5.900.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 3588CH-70
4.650.000 ₫ 7.550.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 3588C2-90
4.850.000 ₫ 7.650.000 ₫
Chậu rửa Faster FS-5441HM
4.900.000 ₫ 6.850.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-317S
5.200.000 ₫ 7.850.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-213GS
5.200.000 ₫ 8.150.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-213S
5.200.000 ₫ 8.150.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-302GB
5.300.000 ₫ 6.450.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-301S
5.500.000 ₫ 7.650.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS EN91-70
5.620.000 ₫ 8.680.000 ₫
Bếp gas âm Faster FS-313S
5.750.000 ₫ 9.250.000 ₫
Vòi rửa bát Faster BF-02S1
5.890.000 ₫ 6.950.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS HE91-70
5.890.000 ₫ 8.850.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS HE91-90
6.090.000 ₫ 8.950.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS EN91-90
6.200.000 ₫ 9.680.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS-90E Classic
6.500.000 ₫ 9.850.000 ₫
Chậu rửa Faster FS-8150HM
6.550.000 ₫ 9.850.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 3688S-70
6.600.000 ₫ 10.600.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS 3688S-90
6.800.000 ₫ 10.800.000 ₫
Bếp điện từ Faster FS-216I
6.800.000 ₫ 10.999.000 ₫
Chậu rửa Faster FS-11650HM
7.790.000 ₫ 11.550.000 ₫
Máy hút mùi Faster Wall Decor
8.000.000 ₫ 12.950.000 ₫
Bếp điện từ Faster FS-316HI
9.200.000 ₫ 12.990.000 ₫
Máy hút mùi Faster FS70EFN
9.300.000 ₫ 14.600.000 ₫
Máy hút mùi Faster Eclipse 90
10.890.000 ₫ 15.800.000 ₫
Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-2SIR
12.000.000 ₫ 17.980.000 ₫
Bếp từ đối Faster FS-2SI
12.000.000 ₫ 17.980.000 ₫
Bếp từ Faster FS-ID266
12.288.000 ₫ 17.980.000 ₫
Bếp từ Faster FS-ID288
12.300.000 ₫ 17.980.000 ₫
Bếp điện từ Faster FS-Mix288
12.388.000 ₫ 17.980.000 ₫
Bếp từ đôi Faster FS-ID268
12.480.000 ₫ 19.800.000 ₫
Bếp từ Faster FS-740I
13.900.000 ₫ 20.900.000 ₫
Bếp từ Faster FS-3SI
14.000.000 ₫ 20.980.000 ₫
Máy hút mùi độc lập Faster FS-2288IR
14.350.000 ₫ 22.800.000 ₫
Bếp âm điện từ Faster FS-740T
14.400.000 ₫ 28.850.000 ₫
Bếp từ Faster FS 741GI
15.450.000 ₫ 24.800.000 ₫
Máy hút mùi Faster BIS 90T
15.850.000 ₫ 25.500.000 ₫
Máy rửa bát Faster FS-402F
16.000.000 ₫ 22.850.000 ₫
Bếp từ Faster FS 741G
16.700.000 ₫ 26.800.000 ₫
Máy rửa bát âm tủ Faster FSBW-6441S
17.000.000 ₫ 24.900.000 ₫
Bếp điện từ Faster Inverter 360
18.780.000 ₫ 29.800.000 ₫
Bếp điện từ Faster FS-930CI
21.680.000 ₫ 34.950.000 ₫
Bếp từ toàn vùng nấu Faster FS-960TS
59.680.000 ₫ 88.800.000 ₫
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi 0916 151 979 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!