Call: 0918.188.379 - (028)6275 7799 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Faster
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Sản phẩm mới nhất

Vòi rửa bát Faster FS-901

500.000 ₫ 1.350.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-912

600.000 ₫ 2.250.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-911

700.000 ₫ 2.250.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-917

700.000 ₫ 2.250.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-903

700.000 ₫ 2.150.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-916

890.000 ₫ 2.250.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-928

900.000 ₫ 2.950.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-923

900.000 ₫ 2.650.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-915

1.000.000 ₫ 3.050.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-902

1.150.000 ₫ 2.050.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870P

1.200.000 ₫ 3.250.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0860P

1.240.000 ₫ 2.800.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0860S

1.370.000 ₫ 3.050.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0860WD

1.420.000 ₫ 3.200.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-01SS

1.450.000 ₫ 4.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0460S

1.450.000 ₫ 2.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870S

1.490.000 ₫ 3.200.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-921W

1.500.000 ₫ 4.750.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870BD

1.550.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870YD

1.550.000 ₫ 3.400.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870WD

1.560.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-2070P

1.580.000 ₫ 3.050.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-8343

1.600.000 ₫ 2.450.000 ₫

Rổ chậu Faster SC-380

1.600.000 ₫ 2.650.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-918

1.640.000 ₫ 2.350.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0460P

1.750.000 ₫ 2.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0470S

1.800.000 ₫ 3.050.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-370S

1.805.000 ₫ 4.550.000 ₫

Chậu rửa Faster FS-8143

1.890.000 ₫ 2.450.000 ₫

Máy hút mùi Faster SYP-6002

1.929.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-2060P

1.950.000 ₫ 2.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-2070S

2.000.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Faster SYP-7002

2.010.000 ₫ 3.650.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-272S

2.015.000 ₫ 4.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster SYP-6003

2.050.000 ₫ 3.800.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-6002

2.100.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-2060S

2.100.000 ₫ 3.450.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0860BD

2.100.000 ₫ 3.350.000 ₫

Vòi rữa chén Faster FS-921S

2.150.000 ₫ 4.850.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-270S

2.190.000 ₫ 3.350.000 ₫

Chậu rửa bát Faster FS-9243

2.200.000 ₫ 3.950.000 ₫

Chậu rửa bát Faster FS-9243DB

2.300.000 ₫ 4.000.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-374S

2.300.000 ₫ 4.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-7002

2.350.000 ₫ 3.650.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-292A

2.380.000 ₫ 5.500.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-274S

2.440.000 ₫ 3.650.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3388C2 BLACK-90

2.450.000 ₫ 5.950.000 ₫

Chậu rửa bát Faster FS-9546

2.500.000 ₫ 3.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster SYP-7003

2.550.000 ₫ 4.000.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-202GB

2.570.000 ₫ 5.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 90CH

2.980.000 ₫ 6.750.000 ₫

Vòi rửa bát Faster BF-02S1

3.000.000 ₫ 6.950.000 ₫

Vòi rửa bát Fastr FS-02SS

3.100.000 ₫ 4.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 90VY

3.100.000 ₫ 5.400.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 90BL

3.100.000 ₫ 5.450.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 70CH

3.140.000 ₫ 6.650.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-302GB

3.140.000 ₫ 6.450.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-276S

3.140.000 ₫ 4.850.000 ₫

Chậu rữa Faster FS-5444HM

3.149.000 ₫ 8.000.000 ₫

Bếp Domino gas âm Faster FS-320DG

3.200.000 ₫ 6.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3388C2 BLACK-70

3.200.000 ₫ 5.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3388B1-70

3.290.000 ₫ 6.990.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-294S

3.320.000 ₫ 4.233.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-301S

3.375.000 ₫ 7.650.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 70VY

3.390.000 ₫ 5.450.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-213S

3.430.000 ₫ 8.150.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-70BL

3.490.000 ₫ 5.350.000 ₫

Chậu rửa Faster FS-5441HM

3.500.000 ₫ 6.850.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-204S

3.550.000 ₫ 5.900.000 ₫

Chậu rửa Faster FS-8150HM

3.800.000 ₫ 9.850.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-201S

3.800.000 ₫ 6.650.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS3588CH-90

3.950.000 ₫ 6.050.000 ₫

Bếp từ đơn Faster FS-120DI

3.980.000 ₫ 6.990.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3588C2-70

4.000.000 ₫ 5.950.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-217B

4.100.000 ₫ 6.850.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS 782HI

4.170.000 ₫ 13.600.000 ₫

Bếp từ Faster FS 782I

4.200.000 ₫ 13.600.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-217SI

4.300.000 ₫ 6.850.000 ₫

Chậu rửa Faster FS-11650HM

4.300.000 ₫ 11.550.000 ₫

Bếp từ Faster FS 712I

4.300.000 ₫ 13.600.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-217R

4.399.000 ₫ 6.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3588CH-70

4.490.000 ₫ 7.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3388B1-90

4.500.000 ₫ 6.950.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-313S

4.540.000 ₫ 9.250.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-317S

4.590.000 ₫ 7.850.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-213GS

4.800.000 ₫ 8.150.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-712HI

4.800.000 ₫ 13.600.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3588C2-90

4.850.000 ₫ 7.650.000 ₫

Chậu rữa Faster FS-11650SL

4.950.000 ₫ 8.500.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS EN91-70

5.180.000 ₫ 8.680.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS90CG

5.350.000 ₫ 14.500.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS HE91-90

5.490.000 ₫ 8.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS EN91-90

5.550.000 ₫ 9.680.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-90E Classic

5.680.000 ₫ 9.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS HE91-70

5.890.000 ₫ 8.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3688S-70

6.100.000 ₫ 10.600.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS70CG

6.400.000 ₫ 12.190.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3688S-90

6.750.000 ₫ 10.800.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-216I

6.800.000 ₫ 10.999.000 ₫

Máy hút mùi Faster Wall Decor

7.390.000 ₫ 12.950.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-316HI

7.900.000 ₫ 12.990.000 ₫

Bếp từ Faster FS-ID288

7.950.000 ₫ 17.980.000 ₫

Bếp từ Faster FS-ID266

7.990.000 ₫ 17.980.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS70EFN

8.250.000 ₫ 14.600.000 ₫

Máy hút mùi Faster Eclipse 90

8.330.000 ₫ 15.800.000 ₫

Máy hút mùi gắn tường Faster FS90EFN

8.900.000 ₫ 14.800.000 ₫

Bếp từ Faster FS-3SI

9.060.000 ₫ 20.980.000 ₫

Bếp từ đôi Faster FS-ID268

9.700.000 ₫ 19.800.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-Mix288

9.970.000 ₫ 17.980.000 ₫

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-2SIR

10.500.000 ₫ 17.980.000 ₫

Bếp từ Faster FS-740I

10.500.000 ₫ 20.900.000 ₫

Lò nướng Faster FS-101EX - dung tích 67L

10.800.000 ₫ 15.850.000 ₫

Bếp từ Faster FS 741GI

11.060.000 ₫ 24.800.000 ₫

Bếp âm điện từ Faster FS-740T

11.250.000 ₫ 28.850.000 ₫

Bếp từ đối Faster FS-2SI

11.350.000 ₫ 17.980.000 ₫

Máy rửa bát Faster FS-402F

12.980.000 ₫ 22.850.000 ₫

Bếp từ Faster FS 741G

13.300.000 ₫ 26.800.000 ₫

Máy rửa bát âm tủ Faster FSBW-6441S

13.390.000 ₫ 24.900.000 ₫

Máy hút mùi độc lập Faster FS-2288IR

13.450.000 ₫ 22.800.000 ₫

Máy hút mùi Faster BIS 90T

15.750.000 ₫ 25.500.000 ₫

Bếp điện từ Faster Inverter 360

18.450.000 ₫ 29.800.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-930CI

20.100.000 ₫ 34.950.000 ₫

Bếp từ toàn vùng nấu Faster FS-960TS

39.960.000 ₫ 88.800.000 ₫
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi 0916.151.979 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.