Call: 0918.188.379 - 0917.777.987 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Faster
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm

Vòi rửa bát Faster FS-901

900.000 ₫ 1.350.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-902

1.350.000 ₫ 2.050.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-903

1.400.000 ₫ 2.150.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-911

1.500.000 ₫ 2.250.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-916

1.500.000 ₫ 2.250.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-912

1.500.000 ₫ 2.250.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-917

1.625.000 ₫ 2.250.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-8343

1.630.000 ₫ 2.450.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0460P

1.800.000 ₫ 2.850.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-918

1.850.000 ₫ 2.350.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0460S

1.850.000 ₫ 2.950.000 ₫

Chậu rửa Faster FS-8143

1.890.000 ₫ 2.450.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0470S

1.900.000 ₫ 3.050.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-2070P

1.950.000 ₫ 3.050.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-915

2.000.000 ₫ 3.050.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-2060P

2.070.000 ₫ 2.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0860P

2.100.000 ₫ 2.800.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-923

2.110.000 ₫ 2.650.000 ₫

Rổ chậu Faster SC-380

2.110.000 ₫ 2.650.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-2070S

2.200.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870P

2.200.000 ₫ 3.250.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0860S

2.200.000 ₫ 3.050.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-6002

2.280.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0860BD

2.290.000 ₫ 3.350.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0860WD

2.300.000 ₫ 3.200.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-928

2.350.000 ₫ 2.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-7002

2.350.000 ₫ 3.650.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870WD

2.350.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-2060S

2.350.000 ₫ 3.450.000 ₫

Máy hút mùi Faster SYP-6002

2.350.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870BD

2.350.000 ₫ 3.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870YD

2.350.000 ₫ 3.400.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-0870S

2.350.000 ₫ 3.200.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Faster SYP-7002

2.390.000 ₫ 3.650.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-270S

2.490.000 ₫ 3.350.000 ₫

Máy hút mùi Faster SYP-6003

2.490.000 ₫ 3.800.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-274S

2.500.000 ₫ 3.650.000 ₫

Chậu rửa bát Faster FS-9546

2.550.000 ₫ 3.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster SYP-7003

2.600.000 ₫ 4.000.000 ₫

Chậu rửa bát Faster FS-9243DB

2.800.000 ₫ 4.000.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-370S

2.879.000 ₫ 4.550.000 ₫

Chậu rửa bát Faster FS-9243

2.900.000 ₫ 3.950.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-272S

2.970.000 ₫ 4.850.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-01SS

3.000.000 ₫ 4.550.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-292A

3.050.000 ₫ 5.500.000 ₫

Vòi rửa bát Fastr FS-02SS

3.100.000 ₫ 4.850.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-374S

3.200.000 ₫ 4.550.000 ₫

Vòi rữa chén Faster FS-921S

3.200.000 ₫ 4.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-70BL

3.490.000 ₫ 5.350.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-276S

3.500.000 ₫ 4.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 90BL

3.590.000 ₫ 5.450.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-202GB

3.600.000 ₫ 5.550.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 70VY

3.600.000 ₫ 5.450.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-294S

3.600.000 ₫ 4.233.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 90VY

3.650.000 ₫ 5.400.000 ₫

Vòi rửa bát Faster FS-921W

3.770.000 ₫ 4.750.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3388C2 BLACK-70

3.890.000 ₫ 5.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS3588CH-90

3.950.000 ₫ 6.050.000 ₫

Bếp từ đơn Faster FS-120DI

3.980.000 ₫ 6.990.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 70CH

3.990.000 ₫ 6.650.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3588C2-70

4.000.000 ₫ 5.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3388C2 BLACK-90

4.160.000 ₫ 5.950.000 ₫

Bếp Domino gas âm Faster FS-320DG

4.200.000 ₫ 6.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 90CH

4.250.000 ₫ 6.750.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-201S

4.300.000 ₫ 6.650.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-217SI

4.500.000 ₫ 6.850.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-217B

4.500.000 ₫ 6.850.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-217R

4.500.000 ₫ 6.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3388B1-90

4.500.000 ₫ 6.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3388B1-70

4.500.000 ₫ 6.990.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-204S

4.500.000 ₫ 5.900.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3588CH-70

4.650.000 ₫ 7.550.000 ₫

Chậu rửa Faster FS-5441HM

4.900.000 ₫ 6.850.000 ₫

Chậu rữa Faster FS-5444HM

5.000.000 ₫ 8.000.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-317S

5.200.000 ₫ 7.850.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-213GS

5.200.000 ₫ 8.150.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-213S

5.200.000 ₫ 8.150.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3588C2-90

5.200.000 ₫ 7.650.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-302GB

5.300.000 ₫ 6.450.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-301S

5.500.000 ₫ 7.650.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS EN91-70

5.620.000 ₫ 8.680.000 ₫

Bếp gas âm Faster FS-313S

5.750.000 ₫ 9.250.000 ₫

Vòi rửa bát Faster BF-02S1

5.890.000 ₫ 6.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS HE91-70

5.890.000 ₫ 8.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS HE91-90

6.090.000 ₫ 8.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS EN91-90

6.200.000 ₫ 9.680.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS 782HI

6.500.000 ₫ 13.600.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS-90E Classic

6.500.000 ₫ 9.850.000 ₫

Bếp từ Faster FS 782I

6.500.000 ₫ 13.600.000 ₫

Bếp từ Faster FS 712I

6.500.000 ₫ 13.600.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-712HI

6.500.000 ₫ 13.600.000 ₫

Chậu rửa Faster FS-8150HM

6.550.000 ₫ 9.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3688S-70

6.600.000 ₫ 10.600.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS 3688S-90

6.800.000 ₫ 10.800.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-216I

6.800.000 ₫ 10.999.000 ₫

Chậu rửa Faster FS-11650HM

7.790.000 ₫ 11.550.000 ₫

Chậu rữa Faster FS-11650SL

8.000.000 ₫ 8.500.000 ₫

Máy hút mùi Faster Wall Decor

8.000.000 ₫ 12.950.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS70CG

8.800.000 ₫ 12.190.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS90CG

8.800.000 ₫ 14.500.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-316HI

9.200.000 ₫ 12.990.000 ₫

Máy hút mùi Faster FS70EFN

9.300.000 ₫ 14.600.000 ₫

Máy hút mùi gắn tường Faster FS90EFN

9.900.000 ₫ 14.800.000 ₫

Lò nướng Faster FS-101EX - dung tích 67L

10.800.000 ₫ 15.850.000 ₫

Máy hút mùi Faster Eclipse 90

10.890.000 ₫ 15.800.000 ₫

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-2SIR

12.000.000 ₫ 17.980.000 ₫

Bếp từ đối Faster FS-2SI

12.000.000 ₫ 17.980.000 ₫

Bếp từ Faster FS-ID266

12.288.000 ₫ 17.980.000 ₫

Bếp từ Faster FS-ID288

12.300.000 ₫ 17.980.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-Mix288

12.388.000 ₫ 17.980.000 ₫

Bếp từ đôi Faster FS-ID268

12.480.000 ₫ 19.800.000 ₫

Bếp từ Faster FS-740I

13.900.000 ₫ 20.900.000 ₫

Bếp từ Faster FS-3SI

14.000.000 ₫ 20.980.000 ₫

Máy hút mùi độc lập Faster FS-2288IR

14.350.000 ₫ 22.800.000 ₫

Bếp âm điện từ Faster FS-740T

14.400.000 ₫ 28.850.000 ₫

Bếp từ Faster FS 741GI

15.450.000 ₫ 24.800.000 ₫

Máy hút mùi Faster BIS 90T

15.850.000 ₫ 25.500.000 ₫

Máy rửa bát Faster FS-402F

16.000.000 ₫ 22.850.000 ₫

Bếp từ Faster FS 741G

16.700.000 ₫ 26.800.000 ₫

Máy rửa bát âm tủ Faster FSBW-6441S

17.000.000 ₫ 24.900.000 ₫

Bếp điện từ Faster Inverter 360

18.780.000 ₫ 29.800.000 ₫

Bếp điện từ Faster FS-930CI

21.680.000 ₫ 34.950.000 ₫

Bếp từ toàn vùng nấu Faster FS-960TS

59.680.000 ₫ 88.800.000 ₫
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Vui lòng gọi 0916.151.979 gặp Ms Mai
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.