Hotline bán hàng: 0918.188.379 12 Đô Đốc Long, P.Tân Quý Q.Tân Phú Làm việc: 08h00 - 19h00 Thứ 2 - Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Nhà bếp Canzy
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Bếp hồng ngoại Canzy CZ-188 

1.150.000 ₫ 2.250.000 ₫

Bếp hồng ngoại Canzy CZ-177

1.150.000 ₫ 2.250.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-775

1.290.000 ₫ 2.350.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-2060B

1.490.000 ₫ 3.380.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-701

1.535.000 ₫ 2.980.000 ₫

Chậu rửa bát Canzy CZ-8248

1.600.000 ₫ 3.250.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-2060I

1.630.000 ₫ 3.580.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CO CZ-60B

1.650.000 ₫ 3.380.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-26MI

1.650.000 ₫ 3.180.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CO CZ-70I

1.700.000 ₫ 3.680.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-2070B

1.700.000 ₫ 3.480.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CO CZ-70B

1.700.000 ₫ 3.480.000 ₫

Chậu rửa bát Canzy CZ-8243

1.700.000 ₫ 3.280.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-2070I

1.750.000 ₫ 3.680.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-70WR

1.750.000 ₫ 3.880.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-27MI Đen

1.790.000 ₫ 3.580.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-902

1.835.000 ₫ 3.480.000 ₫

Máy hút khử mùi Canzy CO CZ-60I

1.870.000 ₫ 3.580.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-6002 SYP

1.890.000 ₫ 3.680.000 ₫

Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ-CO70B

1.890.000 ₫ 3.480.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-70WY

1.900.000 ₫ 3.880.000 ₫

Máy hút mùi INOX Canzy CZ-2060

1.900.000 ₫ 2.190.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-901

1.975.000 ₫ 3.680.000 ₫

Bếp gas Canzy CZ 217MI

1.995.000 ₫ 3.980.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-801

2.015.000 ₫ 2.880.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-7002G

2.100.000 ₫ 4.280.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-762

2.100.000 ₫ 4.980.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-37MI

2.140.000 ₫ 3.680.000 ₫

Vòi rửa nóng lạnh Canzy CZ 807

2.200.000 ₫ 3.980.000 ₫

Bếp hồng ngoại Canzy CZ 817

2.200.000 ₫ 3.880.000 ₫

Bếp điện từ Canzy CZ 818

2.200.000 ₫ 3.980.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-907

2.200.000 ₫ 3.980.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-906

2.200.000 ₫ 3.980.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-905

2.200.000 ₫ 3.980.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-703

2.200.000 ₫ 3.980.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-778

2.250.000 ₫ 3.550.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-803

2.335.000 ₫ 4.580.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-207

2.390.000 ₫ 4.384.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-802

2.400.000 ₫ 4.380.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-7002 SYP

2.500.000 ₫ 3.880.000 ₫

Máy hút mùi Canzy Liena CZ-702BL

2.500.000 ₫ 4.890.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-776

2.600.000 ₫ 4.250.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ LIENA 702SS

2.600.000 ₫ 5.180.000 ₫

Bếp ga âm Canzy CZ-863

2.600.000 ₫ 5.880.000 ₫

Máy hút mùi tum kính Canzy CZ-3570

2.600.000 ₫ 5.900.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-118

2.600.000 ₫ 6.880.000 ₫

Máy hút mùi kính cong Canzy CZ 3670

2.600.000 ₫ 4.680.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-702

2.645.000 ₫ 3.780.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-3470

2.650.000 ₫ 6.800.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-662

2.695.000 ₫ 4.480.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-779

2.700.000 ₫ 4.450.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-306

2.825.000 ₫ 5.200.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-777

2.900.000 ₫ 3.950.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-308

2.900.000 ₫ 7.880.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-805

2.900.000 ₫ 5.280.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-90D1

2.900.000 ₫ 5.080.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-202BR

2.940.000 ₫ 5.580.000 ₫

Máy sấy bát Canzy CZ-46FB

3.000.000 ₫ 5.880.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-70D2

3.000.000 ₫ 5.880.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-70D1

3.000.000 ₫ 5.880.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-233

3.010.000 ₫ 5.910.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-862

3.050.000 ₫ 5.580.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-202G

3.060.000 ₫ 5.500.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Canzy CZ-70AG7

3.070.000 ₫ 5.880.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-805D

3.095.000 ₫ 5.580.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-118S

3.100.000 ₫ 5.845.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-808D

3.100.000 ₫ 5.580.000 ₫

Vòi rửa bát Canzy CZ-805T

3.100.000 ₫ 5.580.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-307

3.150.000 ₫ 5.580.000 ₫

Chậu rửa chén bát Canzy CZ 8345H

3.200.000 ₫ 7.980.000 ₫

Bếp điện từ Canzy CZ 07I

3.200.000 ₫ 5.980.000 ₫

Máy sấy bát Canzy CZ-68SR

3.250.000 ₫ 5.980.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-730

3.250.000 ₫ 6.080.000 ₫

Máy sấy bát Canzy CZ-86RB

3.250.000 ₫ 5.980.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ Deluxe 70A

3.290.000 ₫ 6.780.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-368

3.390.000 ₫ 8.680.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-0390

3.450.000 ₫ 7.080.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-688

3.450.000 ₫ 6.140.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ 3388-70

3.500.000 ₫ 6.680.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-0470

3.500.000 ₫ 7.680.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-0370

3.500.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-234

3.500.000 ₫ 5.340.000 ₫

Bếp gas âm 3 bếp Canzy CZ-103

3.535.000 ₫ 8.980.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-235

3.560.000 ₫ 4.500.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-763

3.580.000 ₫ 5.980.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ 3388-90

3.600.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-108GB

3.600.000 ₫ 5.980.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-268

3.605.000 ₫ 6.114.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ Deluxe 90A

3.650.000 ₫ 6.980.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Canzy CZ-0190

3.680.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-102GB

3.849.000 ₫ 5.980.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-102R

3.849.000 ₫ 5.980.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-116

3.880.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-102

3.895.000 ₫ 7.980.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-90D2

3.900.000 ₫ 6.080.000 ₫

Máy sấy bát Canzy CZ 886H

3.900.000 ₫ 7.280.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-0490

3.970.000 ₫ 7.880.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-108B

3.985.000 ₫ 6.880.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-102G

4.000.000 ₫ 7.980.000 ₫

Máy hút mùi áp tường Canzy CZ-A37

4.090.000 ₫ 7.680.000 ₫

Chậu rửa bát Canzy CZ 8245KV

4.100.000 ₫ 8.080.000 ₫

Chậu rửa bát Inox Canzy CZ 8245KNT

4.100.000 ₫ 8.080.000 ₫

Chậu rửa bát Inox Canzy CZ 8245KN

4.100.000 ₫ 8.080.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-268 Caro

4.190.000 ₫ 7.680.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Canzy CZ-268 XĐ

4.190.000 ₫ 7.680.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-D700

4.300.000 ₫ 9.780.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-D900

4.300.000 ₫ 9.980.000 ₫

Bếp điện từ đôi Canzy CZ-200SS

4.370.000 ₫ 8.980.000 ₫

Chậu rửa bát Canzy CZ-8045

4.389.000 ₫ 8.550.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-609

4.490.000 ₫ 8.980.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-607

4.490.000 ₫ 8.780.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-32LE/Luxury

4.500.000 ₫ 8.000.000 ₫

Máy sấy bát âm tủ Canzy CZ-608

4.550.000 ₫ 9.800.000 ₫

Bếp gas đôi âm kính Canzy CZ-788

4.600.000 ₫ 7.980.000 ₫

Bếp gas âm Canzy CZ-22LS/Luxury

4.699.000 ₫ 8.980.000 ₫

Bếp điện từ Canzy CZ 300-2SSI

4.788.000 ₫ 7.980.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-B07

4.900.000 ₫ 12.580.000 ₫

Bếp điện từ đa điểm Canzy CZ-QH02

4.900.000 ₫ 22.980.000 ₫

Bếp đôi điện từ Canzy CZ-3002SS

4.945.000 ₫ 7.980.000 ₫

Máy hút mùi Canzy CZ-B09

4.950.000 ₫ 12.580.000 ₫

Bếp từ Canzy CZ 06I

4.950.000 ₫ 9.680.000 ₫
 1 2 3  
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuât và bảo hành (028)6275 7799
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.

 
 
0918.188.379