Call: 0918.188.379 - (028)6275 7799 Từ 08h00 - 19h00 Thứ 2 đến Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Gia dụng Gali
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm

Bình đun siêu tốc Gali GL-0017P

260.000 ₫ 490.000 ₫

Bình đun siêu tốc Gali GL-0017E

260.000 ₫ 450.000 ₫

Bình đun siêu tốc Gali GL-0017D

290.000 ₫ 450.000 ₫

Bình đun siêu tốc Gali GL-0017C

335.000 ₫ 580.000 ₫

Bình đun siêu tốc Gali GL-0017W

365.000 ₫ 443.000 ₫

Nồi cơm điện Gali GL-1700

405.000 ₫ 635.000 ₫

Bình đun siêu tốc Gali GL-0036

445.000 ₫ 750.000 ₫

Bình đun siêu tốc Gali GL-0015B

450.000 ₫ 650.000 ₫

Nồi cơm điện Gali GL-1701

460.000 ₫ 715.000 ₫

Bình đun siêu tốc Gali GL-0017B

480.000 ₫ 690.000 ₫

Bình đun siêu tốc Gali GL-0010A

590.000 ₫ 790.000 ₫

Nồi cơm điện Gali GL-1703

595.000 ₫ 890.000 ₫

Nồi lẩu điện Gali GL-1205

640.000 ₫ 890.000 ₫

Bình thủy điện Gali GL-5038A

680.000 ₫ 990.000 ₫

Nỗi lẩu điện Gali GL-1208

710.000 ₫ 990.000 ₫

Nồi áp suất Gali GL-1606

770.000 ₫ 1.690.000 ₫

Nồi lẩu điện Gali GL-1207

770.000 ₫ 990.000 ₫

Nồi cơm điện Gali GL-1718

830.000 ₫ 1.100.000 ₫

Lò nướng thủy tinh GL-1112

870.000 ₫ 949.000 ₫

Bình Thủy Điện Gali GL-5050

930.000 ₫ 1.250.000 ₫

Nồi áp suất Gali GL-1607

1.100.000 ₫ 1.790.000 ₫

Nồi cơm điện Gali GL-1702

1.170.000 ₫ 1.590.000 ₫

Nồi áp suất đa năng Gali GL-1605

1.200.000 ₫ 1.790.000 ₫

Nồi áp suất đa năng Gali GL-1603

1.250.000 ₫ 1.690.000 ₫

Bình thủy điện GL-5055

1.285.000 ₫ 1.790.000 ₫

Bình đun Gali GL-6020

1.450.000 ₫ 1.850.000 ₫

Lò nướng Gali GL-1148

1.470.000 ₫ 1.990.000 ₫

Lò nướng điện Gali GL-1130A

1.590.000 ₫ 1.990.000 ₫

Bình đun Gali GL-6030

1.650.000 ₫ 2.090.000 ₫