Hotline bán hàng: 0918.188.379 12 Đô Đốc Long, P.Tân Quý Q.Tân Phú Làm việc: 08h00 - 19h00 Thứ 2 - Thứ 7
Danh mục sản phẩm
Điện lạnh Sanaky
Trượt khoảng giá
Kéo thanh trượt để tìm theo khoảng giá
- 50.000.000đ
Tìm
Thương hiệu
Sản phẩm mới nhất

Máy nước nóng lạnh Sanaky VH-339HY1

2.030.000 ₫ 2.750.000 ₫

Máy nước nóng lạnh Sanaky VH-349HP1

2.399.000 ₫ 2.600.000 ₫

Máy nóng lạnh Sanaky VH-329HY1

2.790.000 ₫ 6.000.000 ₫

Máy làm mát không khí Sanaky SNK-111

3.100.000 ₫ 5.000.000 ₫

Máy nước nóng lạnh Sanaky VH-509HP

3.470.000 ₫ 4.190.000 ₫

Tủ đông 195 lít Sanaky VH-255A2

3.770.000 ₫ 5.890.000 ₫

Tủ đông 210 lít Sanaky VH-255HY2

3.830.000 ₫ 5.590.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-150HY2

3.990.000 ₫ 5.490.000 ₫

Tủ đông 250 lít Sanaky VH-2599HY2

4.190.000 ₫ 6.250.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-225HY2

4.200.000 ₫ 5.990.000 ₫

Máy làm mát không khí Sanaky SNK-112

4.350.000 ₫ 4.482.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-1599HY

4.390.000 ₫ 6.990.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2

4.590.000 ₫ 6.000.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-225A2

4.690.000 ₫ 5.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH285A2

4.950.000 ₫ 6.690.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-2299A1

4.990.000 ₫ 5.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-225W2

5.000.000 ₫ 6.990.000 ₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-2599A1

5.290.000 ₫ 6.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-255W2

5.300.000 ₫ 6.690.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-285W2

5.300.000 ₫ 6.990.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-365A2

5.390.000 ₫ 6.190.000 ₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH-2299A3

5.490.000 ₫ 6.900.000 ₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-2899A1

5.590.000 ₫ 7.500.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-365W2

5.700.000 ₫ 7.090.000 ₫

Tủ đông mát Inverter Sanaky VH-2299W3

5.700.000 ₫ 7.500.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-405A2

5.790.000 ₫ 6.690.000 ₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-3699A1

5.790.000 ₫ 7.500.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-168K

5.995.000 ₫ 6.200.000 ₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH-2599A3

6.000.000 ₫ 7.300.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-405W2

6.000.000 ₫ 7.900.000 ₫

Tủ đông mát Inverter Sanaky VH-2599W3

6.100.000 ₫ 8.390.000 ₫

Máy làm mát không khí Sanaky SNK-211

6.300.000 ₫ 11.300.000 ₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH-2899A3

6.300.000 ₫ 7.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-182K

6.300.000 ₫ 6.650.000 ₫

Tủ đông mát Inverter Sanaky VH-2899W3

6.300.000 ₫ 7.990.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-169K

6.400.000 ₫ 7.150.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-219W

6.400.000 ₫ 19.000.000 ₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH-3699A3

6.500.000 ₫ 8.390.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-218K

6.550.000 ₫ 7.750.000 ₫

Tủ mát Inverter Sanaky VH-168K3

6.600.000 ₫ 7.700.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-258W

6.650.000 ₫ 7.990.000 ₫

Tủ đông mát Inverter Sanaky VH-3699W3

6.650.000 ₫ 8.690.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-230HY

6.680.000 ₫ 7.950.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-259K

6.695.000 ₫ 8.900.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-219K

6.700.000 ₫ 8.250.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-259W

6.795.000 ₫ 9.500.000 ₫

Tủ mát Inverter Sanaky VH-259W3

6.800.000 ₫ 7.900.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-218W

6.890.000 ₫ 7.290.000 ₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH-4099A3

6.900.000 ₫ 8.990.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-282K

6.900.000 ₫ 6.950.000 ₫

Tủ mát Inverter Sanaky VH-218K3

6.950.000 ₫ 8.700.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-309W

7.195.000 ₫ 9.500.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-258K

7.200.000 ₫ 9.300.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-308W

7.200.000 ₫ 8.500.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-302K

7.200.000 ₫ 8.900.000 ₫

Tủ mát 2 cánh Inverter Sanaky VH-218W3

7.300.000 ₫ 7.590.000 ₫

Máy làm mát không khí Sanaky SNK7000A

7.300.000 ₫ 9.250.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-308K

7.345.000 ₫ 7.950.000 ₫

Tủ đông mát Inverter Sanaky VH-4099W3

7.350.000 ₫ 8.629.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-302KW

7.400.000 ₫ 9.990.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-3099K

7.600.000 ₫ 9.990.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-2899K3

7.600.000 ₫ 8.200.000 ₫

Tủ mát Inverter Sanaky VH-258K3

7.700.000 ₫ 9.950.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-359W

7.795.000 ₫ 10.500.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-358W

7.800.000 ₫ 9.090.000 ₫

Tủ mát 2 cánh Inverter Sanaky VH-258W3

7.800.000 ₫ 8.900.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-309K

7.950.000 ₫ 9.600.000 ₫

Tủ mát Inverter Sanaky VH-308K3

8.100.000 ₫ 8.750.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-482K

8.100.000 ₫ 9.990.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-358K

8.150.000 ₫ 9.350.000 ₫

Tủ mát 2 cánh Inverter Sanaky VH-308W3

8.200.000 ₫ 9.590.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-359K

8.290.000 ₫ 10.500.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-568HY2

8.290.000 ₫ 10.639.000 ₫

Tủ mát Sanaky Interver VH-259W3

8.300.000 ₫ 9.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-402KW

8.300.000 ₫ 10.990.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-452HP

8.360.000 ₫ 9.950.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-288K

8.400.000 ₫ 13.650.000 ₫

Tủ mát Sanaky Inverter VH-219K3

8.400.000 ₫ 8.990.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-408K

8.480.000 ₫ 9.900.000 ₫

Tủ đông mát Sanaky VH-568W2

8.500.000 ₫ 9.990.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-408W

8.590.000 ₫ 10.700.000 ₫

Tủ mát Sanaky Inverter VH-359K3

8.600.000 ₫ 11.590.000 ₫

Tủ mát Inverter Sanaky VH-408K3

8.690.000 ₫ 10.180.000 ₫

Tủ mát Inverter Sanaky VH-358K3

8.700.000 ₫ 10.590.000 ₫

Tủ mát Sanaky Interver VH-309K3

8.750.000 ₫ 9.300.000 ₫

Tủ mát 2 cánh Inverter Sanaky VH-358W3

8.800.000 ₫ 9.890.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-409K

8.850.000 ₫ 12.450.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-409W

8.895.000 ₫ 11.900.000 ₫

Tủ mát 2 cánh Inverter Sanaky VH-408W3

9.200.000 ₫ 11.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-4899K3

9.200.000 ₫ 10.300.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-668HY2

9.550.000 ₫ 11.990.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-5699HY

9.600.000 ₫ 10.990.000 ₫

Tủ đông mát Sanaky VH-668W2

9.800.000 ₫ 11.590.000 ₫

Tủ mát Sanaky Inverter VH-409K3

9.979.000 ₫ 11.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH-5699HY3

10.000.000 ₫ 12.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-6699HY

10.390.000 ₫ 12.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-682K

10.500.000 ₫ 13.290.000 ₫

Tủ đông mát Inverter Sanaky VH-5699W3

10.600.000 ₫ 12.290.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-868HY2

11.390.000 ₫ 13.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH-6699HY3

11.390.000 ₫ 13.900.000 ₫

Tủ đông mát Inverter Sanaky VH-6699W3

11.500.000 ₫ 13.290.000 ₫

Tủ đông Inverter Sanaky VH-6899K3

12.300.000 ₫ 12.590.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-8699HY

12.500.000 ₫ 13.500.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-602KW

12.500.000 ₫ 14.290.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-8088K

13.500.000 ₫ 15.990.000 ₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH-8699HY3

13.500.000 ₫ 16.290.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-1168HY

15.200.000 ₫ 19.850.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-6009HPNK

15.800.000 ₫ 15.300.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-1199HY

16.500.000 ₫ 17.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-8099K

16.700.000 ₫ 19.990.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-809HP

17.000.000 ₫ 18.500.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-8009HPNK

17.900.000 ₫ 18.800.000 ₫

Tủ lạnh Sanaky Inverter VH-1199HY3

18.000.000 ₫ 21.390.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-609HP

18.490.000 ₫ 22.900.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-1368HY

18.900.000 ₫ 21.850.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-1368HY2

19.790.000 ₫ 25.000.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-1009HPNK

19.800.000 ₫ 21.090.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-1009HP

20.100.000 ₫ 25.500.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-1009HP2

20.900.000 ₫ 27.500.000 ₫

Tủ đông Sanaky VH-1399HY

21.500.000 ₫ 25.690.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-1209HPNK

22.050.000 ₫ 24.450.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-1209HP

22.200.000 ₫ 27.800.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-1209HP2

22.990.000 ₫ 26.730.000 ₫

Tủ mát Sanaky VH-1200HP

23.000.000 ₫ 24.690.000 ₫
 1 2  
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng miễn phí trong Hồ Chí Minh
Đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuât và bảo hành (028)6275 7799
KINGSHOP - VƯƠNG QUỐC MUA SẮM ONLINE!

KingShop.vn hiện là kênh phân phối sỉ - lẻ điện máy, thiết bị nhà bếp cao cấp, các mặt hàng gia dụng, điện tử .... trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy KingShop.vn được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam, nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ. Chúng tôi có tất cả!

Là kênh phân phối sỉ - lẻ các chuỗi thương hiệu mạnh, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng cùng với những kinh nghiệm quản lý quý giá tích lũy từ nhiều thị trường và lĩnh vực, KingShop.vn đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp những sản phẩm thiết thực cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

KingShop.vn được viết tắt từ tiếng Anh Kingdom Shopping cớ ý nghĩa là Vương Quốc Mua Sắm với mong muốn tạo ra một “Vương Quốc” hàng chính hãng với giá rẻ nhất và khách hàng chính là những vị vua khi mua sắm tại website bán hàng www.KingShop.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ KingShop.vn trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. KingShop.vn xin hứa sẽ phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất với giá rẻ nhất khi quý khách đặt niềm tin và mua hàng của chúng tôi.

 
 
0918.188.379