CHỨNG NHẬN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẠT CHUẨN GIAO DỊCH
Chứng nhận King Shop phân phối thương hiệu Tiross

Chứng nhận King Shop phân phối thương hiệu Tiross

Công ty TNHH Tiross Miền Nam chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối sản phẩm mang thương hiệu Tiross tại Việt Nam

 • 15/12/2022
Chứng nhận King Shop phân phối thương hiệu Zamboo

Chứng nhận King Shop phân phối thương hiệu Zamboo

Công ty TNHH HOAKIM Việt Nam chứng nhận King Shop là đại lý phân phối sản phẩm mang thương hiệu Zamboo tại Việt Nam

 • 14/12/2022
 Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức thương hiệu Giovani

Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức thương hiệu Giovani

Công ty TNHH CN và TM Đại Dương chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức của thiết bị nhà bếp cao cấp Giovani

 • 14/12/2022
Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối thương hiệu KAFF

Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối thương hiệu KAFF

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu IEC Việt Nam - nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm mang thương hiệu KAFF tại Việt Nam chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức

 • 14/12/2022
Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối thương hiệu Teka Cata

Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối thương hiệu Teka Cata

Công ty cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Đất Mới chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức của thương hiệu Teka và Cata tại Việt Nam.

 • 14/12/2022
Chứng nhận King Shop là đại lý bán hàng chính hãng Bluestar

Chứng nhận King Shop là đại lý bán hàng chính hãng Bluestar

Đại lý King Shop là nơi cam kết bán sản phẩm chính hãng và đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng về dòng sản phẩm mang thương hiệu Bluestar

 • 14/12/2022
Chứng nhận sở hữu thương hiệu King Shop

Chứng nhận sở hữu thương hiệu King Shop

Chứng nhận sở hữu thương hiệu King Shop

 • 27/04/2020
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Bluestone

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Bluestone

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Bluestone

 • 23/07/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm Thiết bị y tế Beurer

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm Thiết bị y tế Beurer

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm Thiết bị y tế Beurer

 • 25/06/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Legi

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Legi

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Legi

 • 17/05/2018
Chứng chỉ bảo mật số Comodo EV SSL

Chứng chỉ bảo mật số Comodo EV SSL

Chứng chỉ số Comodo SSL - Chứng thư số VeriSign SSL

 • 17/04/2018
Chứng nhận bản quyền Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Chứng nhận bản quyền Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Chứng nhận bản quyền Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

 • 17/04/2018
Hợp đồng nguyên tắc phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Philips - Sharp

Hợp đồng nguyên tắc phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Philips - Sharp

Hợp đồng nguyên tắc phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Philips - Sharp

 • 17/04/2018
Giấy ủy quyền phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Sanaky

Giấy ủy quyền phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Sanaky

Giấy ủy quyền phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Sanaky

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý chính thức các sản phẩm của công ty Thời Đại Mới đang phân phối

Chứng nhận đại lý chính thức các sản phẩm của công ty Thời Đại Mới đang phân phối

Chứng nhận đại lý chính thức các sản phẩm của công ty Thời Đại Mới đang phân phối

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Panworld

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Panworld

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Panworld

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Perfect

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Perfect

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Perfect

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Kangaroo

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Kangaroo

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Kangaroo

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Elmich

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Elmich

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Elmich

 • 17/04/2018
Website thực hiện thông báo đăng ký kinh doanh đến Bộ Công Thương

Website thực hiện thông báo đăng ký kinh doanh đến Bộ Công Thương

KingShop.vn đã thực hiện thông báo đăng ký kinh doanh đến Bộ Công Thương

 • 10/04/2018
Chứng nhận Safeweb - Hệ thống tiêu chuẩn trong giao dịch TMĐT

Chứng nhận Safeweb - Hệ thống tiêu chuẩn trong giao dịch TMĐT

 • 10/04/2018
CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
Chứng nhận King Shop phân phối thương hiệu Tiross

Chứng nhận King Shop phân phối thương hiệu Tiross

Công ty TNHH Tiross Miền Nam chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối sản phẩm mang thương hiệu Tiross tại Việt Nam

 • 15/12/2022
Chứng nhận King Shop phân phối thương hiệu Zamboo

Chứng nhận King Shop phân phối thương hiệu Zamboo

Công ty TNHH HOAKIM Việt Nam chứng nhận King Shop là đại lý phân phối sản phẩm mang thương hiệu Zamboo tại Việt Nam

 • 14/12/2022
 Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức thương hiệu Giovani

Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức thương hiệu Giovani

Công ty TNHH CN và TM Đại Dương chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức của thiết bị nhà bếp cao cấp Giovani

 • 14/12/2022
Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối thương hiệu KAFF

Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối thương hiệu KAFF

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu IEC Việt Nam - nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm mang thương hiệu KAFF tại Việt Nam chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức

 • 14/12/2022
Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối thương hiệu Teka Cata

Chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền phân phối thương hiệu Teka Cata

Công ty cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Đất Mới chứng nhận King Shop là đại lý ủy quyền chính thức của thương hiệu Teka và Cata tại Việt Nam.

 • 14/12/2022
Chứng nhận King Shop là đại lý bán hàng chính hãng Bluestar

Chứng nhận King Shop là đại lý bán hàng chính hãng Bluestar

Đại lý King Shop là nơi cam kết bán sản phẩm chính hãng và đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng về dòng sản phẩm mang thương hiệu Bluestar

 • 14/12/2022
Chứng nhận sở hữu thương hiệu King Shop

Chứng nhận sở hữu thương hiệu King Shop

Chứng nhận sở hữu thương hiệu King Shop

 • 27/04/2020
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Bluestone

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Bluestone

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Bluestone

 • 23/07/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm Thiết bị y tế Beurer

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm Thiết bị y tế Beurer

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm Thiết bị y tế Beurer

 • 25/06/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Legi

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Legi

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Legi

 • 17/05/2018
Chứng chỉ bảo mật số Comodo EV SSL

Chứng chỉ bảo mật số Comodo EV SSL

Chứng chỉ số Comodo SSL - Chứng thư số VeriSign SSL

 • 17/04/2018
Chứng nhận bản quyền Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Chứng nhận bản quyền Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Chứng nhận bản quyền Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

 • 17/04/2018
Hợp đồng nguyên tắc phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Philips - Sharp

Hợp đồng nguyên tắc phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Philips - Sharp

Hợp đồng nguyên tắc phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Philips - Sharp

 • 17/04/2018
Giấy ủy quyền phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Sanaky

Giấy ủy quyền phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Sanaky

Giấy ủy quyền phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Sanaky

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý chính thức các sản phẩm của công ty Thời Đại Mới đang phân phối

Chứng nhận đại lý chính thức các sản phẩm của công ty Thời Đại Mới đang phân phối

Chứng nhận đại lý chính thức các sản phẩm của công ty Thời Đại Mới đang phân phối

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Panworld

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Panworld

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Panworld

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Perfect

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Perfect

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Perfect

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Kangaroo

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Kangaroo

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm mang thương hiệu Kangaroo

 • 17/04/2018
Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Elmich

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Elmich

Chứng nhận đại lý phân phối chính thức sản phẩm của Elmich

 • 17/04/2018
Website thực hiện thông báo đăng ký kinh doanh đến Bộ Công Thương

Website thực hiện thông báo đăng ký kinh doanh đến Bộ Công Thương

KingShop.vn đã thực hiện thông báo đăng ký kinh doanh đến Bộ Công Thương

 • 10/04/2018
Chứng nhận Safeweb - Hệ thống tiêu chuẩn trong giao dịch TMĐT

Chứng nhận Safeweb - Hệ thống tiêu chuẩn trong giao dịch TMĐT

 • 10/04/2018
Hotline 0918.188.379
Zalo chat
Facebook chat
Powered by KingShop.vn

Lên đầu trang
0918.188.379